Caverject Dual inneholder virkestoffet alprostadil og brukes til symptomatisk behandling av erektil dysfunksjon hos voksne menn, med nevrogen, vaskulær, psykogen eller blandet etiologi.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater at apotek leverer ut utenlandske pakninger med alprostadil injeksjon tilsvarende til Caverject Dual 10 mg og 20 mg injeksjon, 2 sett. Tillatelsen gjelder også utenlandske pakninger i hetteglass tilsvarende Caverject 10 mg og 20 mg. Forsyningen av utenlandske pakninger kan være begrenset. Vedtaket er gyldig til 01.09.2020.
Apoteket kan levere utenlandske pakninger uten søknad om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

​Råd til leger

 • Pasienter som bruker Caverject Dual 10 mg og 20 mg injeksjon bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med alprostadil 10 mg og 20 mg injeksjon på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

 Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 •  Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med alprostadil.
 •  Gi pasienten en kopi av norsk pakningsvedlegg for Caverject ved utlevering av utenlandsk pakning.
 •  Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med alprostadil 10 mg og 20 mg injeksjon. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 •  Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

​Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.
 • På grunn av mangel på Caverject Dual 10 mg og 20 mg injeksjon kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med alprostadil 10 mg og 20 mg injeksjon, dersom de kan skaffes.
 • Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og virkning.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.
​Fant du det du lette etter?