​Mylan som representerer Villerton i Norge, melder at årsaken til leveringsproblemene er råvaremangel. Dette medfører at legemidler med andre virkestoff må benyttes som erstatning for cefalotin. Cefazolin MIP 2 g pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning «MIP Pharma» er et markedsført alternativ som inneholder virkestoffet det beslektede virkestoffet cefazolin.

Bruk til barn under 12 år

Cefazolin er imidlertid kun godkjent til behandling og forebyggende behandling til barn over 12 år og voksne. Det anbefales derfor at Cefalotin Villerton forbeholdes barn i den grad det er nødvendig, og at Cefazolin MIP erstatter bruk til barn over 12 år og voksne. Se mer info fra Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS).

Beholdningen av norske pakninger av Cefazolin MIP vil ikke kunne dekke etterspørselen i hele mangelperioden. Legemiddelverket har derfor gitt MIP pharma tillatelse til salg av danske, finske og britiske pakninger med cefazolin MIP 2 g pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning.

Hva skjer videre?

Legemiddelverket vil oppdatere informasjonen ved behov.

​Fant du det du lette etter?