​Colrefuz og Colcicine Actavis Orifarm inneholder kolkisin og brukes i behandling av urinsyregikt hos voksne.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket har bestemt at apotek har tillatelse til å levere ut kolkisin tabletter, tilsvarende Colrefuz og Colcicine Actavis Orifarm tabletter, i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land. Vedtaket er foreløpig gyldig til 01.08.2019.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Colrefuz eller Colcicine Actavis Orifarm bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.
 • Det er viktig å være oppmerksom på doseringen slik at pasienten unngår overdosering.

Råd til apotek

 • Kontroller at legemidlet som gis pasienten stemmer overens med de utenlandske pakningene Legemiddelverket har godkjent for utlevering. Dette gjelder særlig legemiddelform, styrke og dosering, som skal stemme overens med legemiddelet det er mangel på.

 • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får utenlandske pakninger med kolkisin tabletter.
 • Gi kunden en kopi av norsk pakningsvedlegg for Colrefuz eller Colcicine Actavis Orifarm ved utlevering av utenlandske pakninger.
 • Apotekene bør påføre etiketten at det er byttet legemiddel.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med kolkisin tabletter. Dette kan gi risiko for allergi. Vær derfor nøye med å informere kundene om dette.

Råd til pasienter  

 • På grunn av mangelen på Colrefuz og Colcicine Actavis Orifarm kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med kolkisin tabletter på apoteket.

 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.

Refusjon

Legemiddelverket godkjenner at uregistrerte pakninger med kolkisin tabletter, kan utleveres på blå resept. Dette på grunn av mangel på forhåndsgodkjent Colrefuz og Colcicine Actavis Orifarm. Ved refusjonsresepter må apotekene ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal videre legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode: ICPC: T92. ICD: M10.
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 19.10.2018

Legemiddelverkets godkjenning er foreløpig gyldig til 01.08.2019.

​Fant du det du lette etter?