Constella inneholder virkestoffet linaklotid og brukes til behandling av moderat til alvorlig irritabel tarm-syndrom med obstipasjon hos voksne.

Leveringssituasjon

Mangelen skyldes produksjonsproblemer.

 • Ny forsyning av Constella 290 mikrogram kapsler 28 stk er forventet tilgjengelig fra slutten av april.
 • Ny forsyning av Constella 290 mikrogram kapsler 90 stk er forventet tilgjengelig fra slutten av mars.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater at apotek leverer ut utenlandske pakninger tilsvarende til Constella 290 mikrogram kapsler, 28 stk og 90 stk. Forsyningen av utenlandske pakninger kan være begrenset. Vedtaket er gyldig til 01.06.2020.

Apoteket kan levere utenlandske pakninger uten søknad om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Constella kapsler bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med linaklotid kapsler på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Constella kapsler.
 • Gi pasienten en kopi av norsk pakningsvedlegg av Constella ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med linaklotid kapsler. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.
 • På grunn av mangel på Constella kapsler kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med linaklotid kapsler dersom de kan skaffes.
 • Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og virkning.
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Constella kapsler som inneholder linaklotid kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a i FarmaPro.
Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:
  o ICPC: D93
  o ICD: K58.9
 • TK.nummer: 0366.
 • Vedtaksdato: 26.02.2020

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 01.06.2020.

Publisert: 27.02.2020

​Fant du det du lette etter?