Cyclopentolat Minims inneholder virkestoffet syklopentolathydroklorid og er pupilldilaterende middel som brukes til refraksjonsbestemmelser hos barn, og i alle situasjoner der hurtig inntredende pupilldilatasjon av kort varighet er ønskelig.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater at apotek leverer ut utenlandske pakninger med syklopentolathydroklorid, tilsvarende til Cyclopentolat Minims øyedråper (5 og 10 mg/ml) øyedråper, i endosebeholder eller flerdosebeholder. Forsyningen av utenlandske pakninger kan være begrenset. Vedtaket er gyldig til 01.11.2020.

Apoteket kan levere utenlandske pakninger uten søknad om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr. 

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Cyclopentolat Minims øyedråper bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med syklopentolathydroklorid på apoteket.
 • Tilsvarende  legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Cyclopentolat Minims øyedråper.
 • Gi pasienten en kopi av norsk pakningsvedlegg av Cyclopentolat Minims ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med syklopentolathydroklorid. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse  allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen  behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. 
 • På grunn av mangel på Cyclopentolat Minims kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med syklopentolathydroklorid øyedråper dersom de kan skaffes. 
 • Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og virkning.
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Oppdatert: 13.05.2020

Publisert: 23.04.2020

​Fant du det du lette etter?