​Dalacin inneholder virkestoffet klindamycin, og er et antiinfektivt legemiddel til behandling av acne vulgaris.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater at apotek levere ut klindamycin 10 mg/ml, tilsvarende til Dalacin 10 mg/ml liniment, emulsjon, fra EU-/EØS-land og Sveits.

Clindamycine 10 mg/ml Teva (utenlandsk pakning) kan være et alternativ til Dalacin 10 mg/ml liniment, emulsjon. Formuleringen på dette bestemte legemidlet er annerledes enn Dalacin 10 mg/ml liniment, og Clindamycine skal ikke brukes på barn under 12 år. Clindamycine og Dalacin er teraupetisk likeverdige legemidler.

Forsyningen av utenlandske pakninger kan være begrenset. Vedtaket er gyldig til 01.12.2020.

Apotek kan levere utenlandske pakninger uten søknad om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Legemiddelverket gir tillatelse til bruk av utenlandske pakninger, men har ikke innflytelse på forsyningen av disse pakningene.

Andre behandlingsalternativer til behandling av acne vulgaris er tilgjengelig.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Dalacin 10 mg/ml liniment bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med klindamycin på apoteket.
 • Clindamycine (utenlandsk pakning) og Dalacin er teraupetisk likeverdige legemidler, men Clindamycine skal ikke brukes på barn under 12 år.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning tilsvarende Dalacin 10 mg/ml.
 • Clindamycine (utenlandsk pakning) og Dalacin er teraupetisk likeverdige legemidler, men Clindamycine skal ikke brukes på barn under 12 år.
 • Gi kunden en kopi av norsk pakningsvedlegg for Dalacin ved utlevering av utenlandsk pakning. Vær oppmerksom på hvilken formulering den utenlandske pakningen har, og juster informasjonsbehovet deretter.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med klindamycin. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere kundene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.
 • På grunn av mangelen på Dalacin 10 mg/ml liniment kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med klindamycin 10 mg/ml dersom det kan skaffes.
 • Clindamycine (utenlandsk pakning) og Dalacin er teraupetisk likeverdige legemidler, men Clindamycine skal ikke brukes på barn under 12 år.
 • Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og virkning.
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Oppdatert: 11.11.2020

Publisert: 16.04.2019

​Fant du det du lette etter?