​Dalacin inneholder virkestoffet klindamycin og er et antibiotikum mot alvorlige infeksjoner.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket har bestemt at apotek kan levere ut utenlandske pakker av klindamycin 150 mg og 300 mg kapsler. Det kan være begrenset tilgang på utenlandske pakninger.

Legemiddelverket gir kun tillatelse til at utenlandske pakninger tas inn. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen til de utenlandske pakningene.

Vedtaket er gyldig til 01.09.2019.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Dalacin 150 mg og 300 mg kapsler bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med klindamycin på apoteket.
 • Alternativt legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff. 

Råd til apotek

 • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får utenlandsk pakning med Dalacin 150 mg eller 300 mg kapsler.
 • Gi kunden en kopi av norsk pakningsvedlegg av Dalacin kapsler ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med klindamycin. Dette kan i meget sjeldne tilfeller gi risiko for allergi. Vær nøye med å informere kundene om dette.
 • Dersom utenlandske pakninger ikke lar seg skaffe må lege kontaktes for at pasienten eventuelt kan få andre medisiner eller behandling.

Råd til pasienter

 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.
 • På grunn av mangelen på Dalacin 150 mg og 300 mg kapsler kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med klindamycin 150 mg eller 300 mg kapsler dersom utenlandske pakninger er tilgjengelig.
 • Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og samme virkning.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et alternativt legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller en ny resept.

Refusjon

Legemiddelverket godkjenner at utenlandske pakninger med klindamycin 150 mg og 300 mg kapsler kan utleveres på blå resept. Ved refusjonsresepter må apotekene ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.

 • Refusjonskode: 
  • ICPC: -90, A87, B99, L70, R78, R79, R81, R95, R96, T99
  • ICD: -90, D80, D81, D82, D83, D84, E84, J13, J14, J15, J16, J18, J20, J21, J22, J40, J41, J42, J44, J45, M86, T80, T81.4, T82, T83, T84, T85.
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 20.06.2019

 

Legemiddelverkets godkjenning er gyldig til 01.09.2019.

Oppdatert: 01.07.2019

Publisert: 20.06.2019

​Fant du det du lette etter?