​Dalacin er et antibiotika som benyttes ved alvorlige infeksjoner forårsaket av en rekke bakterier, hos pasienter som er allergiske overfor penicillin eller der penicillin ikke virker.

Statens legemiddelverk har bestemt at apotek inntil videre kan levere ut klindamycin kapsler i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land. Det er ikke nødvendig å søke om spesielt godkjenningsfritak. Vedtaket er gyldig inntil det markedsførte preparatet igjen kan leveres, foreløpig forlenget til 01.09.2017.

 Råd til leger

 • Pasienter som skal bruke klindamycin kapsler, bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.
 • Det kan ta noe tid før apotekene får inn utenlandske pakninger – legen bør eventuelt rådføre seg med apoteket.

Råd til pasienter

 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.

Råd til apotek

 • Apotek som leverer ut utenlandske pakninger uten norsk pakningsvedlegg, må være nøye
  med å informere kundene om hvorfor det utleveres en utenlandsk pakning.
 • Apotekene bør kopiere et norsk pakningsvedlegg for Dalacin og gi det til kunden.
 • Apoteket bør skrive at det er byttet legemiddel på apoteketiketten.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i kapslene. Dette kan gi risiko for allergi. Apotekene må derfor være nøye med å informere kundene om dette.

Refusjon

Helsedirektoratet godkjenner at uregistrerte kapsler som inneholder klindamycin kan utleveres på blå resept. Dette på grunn av leveringsproblemer av forhåndsgodkjent Dalacin «Pfizer». Apotekene må ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og § 3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal videre legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:
  ICPC: -90, A87, B99, L70, R78, R79, R81, R95, R96, T99.
  ICD: -90, D80, D81, D82, D83, D84, E84, J13, J14, J15, J16, J18, J20, J21, J22, J40, J41, J42, J44, J45, M86, T80, T81.4, T82, T83, T84, T85.
 • TK.nummer: 0366

Vedtaksdato: 18.05.2017

Det er en forutsetning for refusjon at behandlingen er gått inn i en langvarig fase og det er behov for langvarig behandling. I tillegg må legen vurdere om andre forhåndsgodkjente preparater kan benyttes.

Helsedirektoratets godkjenning er gyldig inntil det markedsførte preparatet igjen kan leveres, per 13.06.2017 forlenget til 01.09.2017. 

Hva skjer videre?

Legemiddelverket vil oppdatere informasjonen ved behov.

​Fant du det du lette etter?