​Dapson inneholder virkestoffet dapson og er et kjemoterapeutisk og antimykobakterielt middel.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater at apotek leverer ut utenlandske pakninger, tilsvarende til Dapson 50 mg tabletter. Forsyningen av utenlandske pakninger kan være begrenset. Vedtaket er gyldig til 01.12.2020.

Apoteket kan levere utenlandske pakninger uten søknad om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr. 

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Dapson tabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med dapson på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Dapson tabletter.
 • Gi pasienten en kopi av norsk pakningsvedlegg av Dapson ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med Dapson. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. 
 • På grunn av mangel på Dapson tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med Dapson tabletter dersom de kan skaffes. 
 • Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og virkning.
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Dapson tabletter som inneholder dapson kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode: 
  • ICPC: -51, S99
  • ICD: L13.0, Z94
 • TK.nummer: 0366.
 • Vedtaksdato: 18.08.2020

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 01.12.2020.

Oppdatert: 05.03.2021

Publisert: 18.08.2020

​Fant du det du lette etter?