​Depo-Provera inneholder medroksyprogesteronacetat og brukes som antikonsepsjonsmiddel og ved endometriose.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater at apotek leverer ut utenlandske pakninger med medroksyprogesteronacetat injeksjonsvæske, tilsvarende til Depo-Provera 150 mg/ml injeksjonsvæske, fra EU-/EØS-land. Legemiddelverket tillater også at apotek leverer ut danske pakninger med 50 mg/ml medroksyprogesteronacetat 3ml injeksjonsvæske.

Forsyningen av utenlandske pakninger kan være begrenset. Vedtaket er gyldig til 01.12.2020.

Apoteket kan levere utenlandske pakninger uten søknad om godkjenningsfritak. Legemiddelverket gir tillatelse til bruk av utenlandske pakninger, men har ikke innflytelse på forsyningen av disse pakningene.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Depo-Provera injeksjonsvæske bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med medroksyprogesteronacetat på apoteket med annen konsentrasjon og doseringsvolum.
 • Vær nøye med å påse at legemiddelform, styrke og dosering stemmer overens med legemiddelet pasienten skal få.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Vær nøye med å informere pasienter om at de kan få et annet legemiddel med medroksyprogesteronacetat men med annen konsentrasjon og doseringsvolum.
 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med medroksyprogesteronacetat.
 • Vær nøye med å påse at legemiddelform, styrke og dosering stemmer overens med legemiddelet pasienten skal få.
 • Gi pasienten en kopi av norsk pakningsvedlegg av Depo-Provera injeksjonsvæske ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med medroksyprogesteronacetat. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. 
 • På grunn av mangel på Depo-Provera injeksjonsvæske kan du bli tilbudt utenlandske pakninger medroksyprogesteronacetat med annen konsentrasjon og doseringsvolum, dersom de kan skaffes.
 • Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og virkning.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Depo-Provera injeksjonsvæske som inneholder medroksyprogesteronacetat kan utleveres på blåresept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode: 
  • ICPC: X99
  • ICD: N80
 • TK.nummer: 0366.
 • Vedtaksdato: 25.11.2019

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 01.12.2020.

Støtte til prevensjon for brukere mellom 16 og 22 år

Helsedirektoratet tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Depo-Provera injeksjonsvæske som inneholder medroksyprogesteronacetat kan utleveres på bidragsordningen ved legemiddelmangel. Det er foreløpig ikke teknisk mulig å registrere utenlandske pakninger på bidragsordningen i FarmaPro. Kunden må derfor betale full pris på apoteket, og sende kvitteringen og søknad om bidrag til Helfo. Se informasjon og søknadsskjema.

 Helsedirektoratets tillatelse er gyldig til 01.12.2020.

Oppdatert: 03.11.2020

Publisert: 25.11.2019

​Fant du det du lette etter?