​DepoCyte er indisert for intratekal behandling av lymfomatøs meningitt. Slik behandling vil hos de fleste pasienter være en del av palliativ behandling av sykdommen.

Mens mangelsituasjonen fortsatt pågår, bør resterende lagre kun brukes til pasienter som allerede behandles med Depocyte. Når lagrene er tomme bør pasienter overføres til et egnet alternativ, slik som cytarabin med umiddelbar frisetting, der dette er tilgjengelig.  

Se mer informasjon i kjære helsepersonellbrev.