​Dermovat salve/krem inneholder virkestoffet klobetasol og brukes til lindring av inflammatoriske og kløende manifestasjoner av steroidresponsive dermatoser som inkluderer psoriasis (unntatt utbredt plakkpsoriasis), gjenstridige dermatoser, Lichen planus, skiveformet lupus erytremi, og andre hudtilstander som ikke responderer tilfredsstillende på mindre potente steroider.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket har bestemt at apotek kan levere ut utenlandske pakninger med klobetasol krem. Det kan være begrenset tilgang på utenlandske pakninger. Vedtaket for Dermovat krem er gyldig til 01.03.2020.

Legemiddelverket gir kun tillatelse til at utenlandske pakninger tas inn. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen til de utenlandske pakningene.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Apotek kan levere ut utenlandske pakninger uten at det foreligger søknad om godkjenningsfritak.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Dermovat krem bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med klobetasol på apoteket.
 • Alternativt legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.
 • Apotekene kan få tillatelse av Legemiddelverket til å bytte til et tilsvarende legemiddel med samme virkestoff uten å kontakte legen.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasientene om hvorfor de får utenlandsk pakning med klobetasol krem.
 • Gi pasient en kopi av norsk pakningsvedlegg av Dermovat ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med klobetasol. Dette kan i meget sjeldne tilfeller gi risiko for allergi. Vær nøye med å informere kundene om dette.
 • Dersom utenlandske pakninger ikke lar seg skaffe må lege kontaktes for at pasienten eventuelt kan få andre medisiner eller behandling.

Råd til pasienter

 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.
 • Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og samme virkning.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et alternativt legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller en ny resept.

Refusjon

Statens legemiddelverk godkjenner at utenlandske pakninger med klobetasol krem kan utleveres på blå resept. Ved refusjonsresepter må apotekene ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.
Refusjonskode:
ICPC: S86, S87, S88, S89, S91, S99
ICD: -30, L20, L21, L22, L23, L24, L40
TK.nummer: 0366
Vedtaksdato: 30.09.2019
Legemiddelverkets godkjenning for Dermovat krem er gyldig til 01.03.2020.
 

​Fant du det du lette etter?