Desferal brukes terapeutisk ved transfusjonshemosiderose, særlig i forbindelse med talassemi, ved ulike anemier, hemokromatose, essensiell pulmonær hemosiderose, akutt jernforgiftning og aluminiumavleiringer.

Legemiddelverket har bestemt at apotek har tillatelse til å levere ut Desferal i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land og Sveits. De utenlandske pakningene må være tilsvarende Desferal 500 mg pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning.

Vedtaket er gyldig til 01.04.2019.

Råd til leger

 • Dersom utenlandske pakninger ikke lar seg skaffe må pasienten eventuelt få andre medisiner eller behandling.

Råd til apotek

 • Kontroller at legemidlet som gis pasienten stemmer overens med de utenlandske pakningene Legemiddelverket har godkjent for utlevering.
  Vær nøye med å påse at legemiddelform, styrke og dosering stemmer overens med legemiddelet pasienten skal få.
 • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får utenlandsk pakning med deferoksaminmesilat.
 • Apotekene bør skrive ut et norsk pakningsvedlegg for Desferal 500 mg pulver til injeksjonsvæske/infusjonsvæske, oppløsning og gi det til kunden ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Apotekene bør påføre etiketten at det er byttet legemiddel.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med deferoksaminmesilat. Dette kan gi risiko for allergi. Vær derfor nøye med å informere kundene om dette.
 • Ta kontakt med forskrivende lege for å finne et alternativ dersom Desferal 500 mg pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning eller utenlandsk alternativ ikke kan skaffes.

Råd til pasienter

 • På grunn av mangelen på Desferal 500 mg pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med deferoksaminmesilat.
 • Dette preparatet gis på sykehus.

Publisert: 22.01.2019

​Fant du det du lette etter?