Detrusitol SR inneholder virkestoffet tolterodin som brukes i behandling av symptomer ved overaktiv blæresyndrom.

Legemiddelverket har bestemt at apotek inntil videre kan levere ut tolterodin 2 mg og 4 mg depotkapsler og depottabletter i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land og Sveits. Vedtaket er gyldig inntil norske pakninger med Detrusitol SR igjen kan leveres, foreløpig satt til 30.09.2018.

Råd til leger

  • Pasienter som bruker Detrusitol SR bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket

Råd til apotek

  • Det er viktig å unngå hamstring. Lever ut kun én pakning per kunde
  • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får utenlandsk pakning med tolterodin
  • Gi kunden en kopi av norsk pakningsvedlegg for Detrusitol SR ved utlevering av utenlandsk pakning
  • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med tolterodin. Dette kan gi risiko for allergi. Vær derfor nøye med å informere kundene om dette

 Råd til pasienter  

  • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek
  • På grunn av mangelen på Detrusitol SR kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med tolterodin på apoteket

Refusjon

Legemiddelverket godkjenner at uregistrerte pakninger med depotkapsler og depottabletter med tolterodin 2 og 4 mg utleveres på blå resept. Ekspeder de uregistrerte pakningene på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

  • Refusjonskode: ICPC: U04 og ICD: N39.4
  • TK.nummer: 0366
  • Vedtaksdato: 04.05.2018

Det er en forutsetning for refusjon at behandlingen er gått inn i en langvarig fase og det er behov for langvarig behandling. I tillegg må legen vurdere om andre forhåndsgodkjente preparater kan benyttes.

Legemiddelverkets vedtak om refusjon er gyldig til norske pakninger med Detrusitol SR er tilgjengelige igjen, foreløpig satt til 30.09.2018.

​Fant du det du lette etter?