​Detrusitol brukes til symptomatisk behandling av urgeinkontinens og/eller hyppig vannlating og økt vannlatingstrang som kan forekomme hos pasient med overaktiv blære. Legemiddelverket har bestemt at apotek har tillatelse til å levere ut depotkapsler med tolterodin i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land og Sveits. De utenlandske pakningene må være tilsvarende Detrusitol SR 2 mg og Detrusitol SR 4 mg depotkapsler.

Vedtaket er gyldig til 01.07.2019 (2 mg) og til 01.06.2019 (4 mg).

Refusjon

Legemiddelverket godkjenner at utenlandske pakninger med tolterodin depotkapsler kan utleveres på blå resept. Dette på grunn av mangel på forhåndsgodkjent Detrusitol SR 2 mg og SR 4 mg. Ved refusjonsresepter må apotekene ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal videre legges inn ved registrering:

Refusjonskode:

ICPC: U04

  • ICD: N39.4
  • TK.nummer: 0366
  • Vedtaksdato: 30.01.2019

Legemiddelverkets godkjenning er gyldig til 01.07.2019 (2 mg) og 01.06.2019 (4 mg).


 Råd til leger

 • Kontroller at legemidlet som gis pasienten stemmer overens med de utenlandske pakningene Legemiddelverket har godkjent for utlevering.
 • Vær nøye med å påse at legemiddelform, styrke og dosering stemmer overens med legemiddelet pasienten har fått resept på
 • Legemiddelverket oppfordrer apotekene til å rasjonere
 • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får utenlandsk pakning med tolterodin depotkapsler
 • Apotekene bør skrive ut et norsk pakningsvedlegg for Detrusitol SR 2 mg og 4 mg depotkapsler og gi det til kunden ved utlevering av utenlandsk pakning
 • Apotekene bør påføre etiketten at det er byttet legemiddel
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med tolterodin. Dette kan gi risiko for allergi. Vær derfor nøye med å informere kundene om dette
 • Ta kontakt med forskrivende lege for å finne et alternativ dersom Detrusitol SR 2 mg og Detrusitol SR 4 mg depotkapsler eller utenlandske depotkapsler ikke kan skaffes

Råd til pasienter

 • På grunn av mangelen på Detrusitol depotkapsler kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med tolterodin depotkapsler
 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek

   
​Fant du det du lette etter?