Diacomit (stiripentol) er et antiepileptikum som brukes sammen med klobazam og valproat for å behandle en spesiell form for epilepsi kalt Dravets syndrom.

Varigheten av denne mangelen er foreløpig uviss, men Statens legemiddelverk jobber for å avklare situasjonen med Biocodex. Statens legemiddelverk har bestemt at apotek inntil videre kan levere ut stiripentol pulver til mikstur og kapsler i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land. Vedtaket er gyldig inntil det markedsførte preparatet igjen kan leveres, i første omgang satt til 15. august 2017.

Frem til utenlandske pakninger med mikstur er tilgjengelig, anbefaler vi å foreta et midlertidig bytte fra mikstur til kapsler.

Rådene nedenfor er utarbeidet i samråd med Spesialsykehuset for epilepsi (SSE), Oslo universitetssykehus.

Råd til pasienter

  • Ta kontakt med legen din for råd vedrørende videre behandling
  • Det kan ta noe tid før apoteket får inn de utenlandske pakningene

Råd til apoteket

  • Kapsler, med samme styrke som mikstur, kan utleveres som alternativ til mikstur. Lege skal kontaktes før utlevering
  • Kapslene skal åpnes og blandes med vann
  • Stiripentol skal alltid tas med mat

Råd til leger

  • Kapsler, med samme styrke som mikstur, kan benyttes som alternativ til mikstur
  • Når kapsler brukes i stedet for pulver, skal kapslene åpnes og blandes med vann. Dette gir samme toppkonsentrasjon som pulver (ved samme dose). (Produktinformasjonen for kapslene anbefaler at de svelges hele, men dette gir noe lavere toppkonsentrasjon)
  • Stiripentol skal alltid tas med mat

Refusjon

  • Stiripentol pulver til mikstur og kapsler i utenlandske pakninger kan utleveres på blå resept hvis pasienten har vedtak om individuell stønad fra Helfo.
  • Vær oppmerksom på at prisen på utenlandsk legemiddel kan være forskjellig fra markedsført legemiddel.

Hva skjer videre?

Legemiddelverket vil oppdatere informasjonen ved behov.