Digoksin brukes til å behandle hjertesvikt og ved ulike former for forstyrrelser av hjerterytmen.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket har bestemt at apotek har tillatelse til å levere ut Digoxin DAK 62,5 mikrogram tabletter fra 2care4 og Digoxin DAK 62,5 mikrogram tabletter fra Orifarm. Vedtaket for Digoxin 62,5 mikrogram tabletter er gyldig til 01.04.2020.

Det er ekstra viktig at både pasienter, apotek og leger er spesielt oppmerksom på bytte mellom ulike digoksinmedisiner slik at det ikke blir tatt dobbel dose.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Digoxin 62,5 mikrogram tabletter "Takeda" bør få informasjon om at de kan få Digoxin DAK 62,5 mikrogram tabletter fra 2care4 eller Digoxin DAK fra Orifarm, selv om det ikke står på byttelisten.
 • Pasientene bør følges ekstra tett opp og kalles inn til serumkontroll én uke etter hver gang de bytter digoksinmedisin.
 • Dersom de nevnte preparatene ikke lar seg skaffe må pasienten få andre medisiner eller behandling.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Apotek kan bytte til Digoxin DAK 62,5 mikrogram tabletter fra 2care4 eller Digoxin DAK fra Orifarm, uten å kontakte rekvirent.
 • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får Digoxin DAK 62,5 mikrogram tabletter fra 2care4 eller Digoxin DAK fra Orifarm. På grunn av mangelsituasjonen anses digoksin som byttbart).
 • Ved bytte av digoxinmedisin må pasienten umiddelbart ta kontakt med legen sin for avtale av kontroll.
 • Apotekene bør påføre etiketten at det er byttet legemiddel.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de andre preparatene med digoksin. Dette kan gi risiko for allergi. Vær derfor nøye med å informere kundene om dette.
 • Ta kontakt med forskrivende lege for å finne et alternativ dersom Digoxin Takeda, Digoxin DAK fra 2care4 eller Digoxin DAK fra Orifarm ikke kan skaffes. 

Råd til pasienter

 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.
 • På grunn av mangelen på Digoxin 62,5 mikrogram tabletter "Takeda" kan du bli tilbudt Digoxin DAK 62,5 mikrogram tabletter fra 2care4 eller fra Orifarm.
 • Det er ekstra viktig at du er nøye med å ikke ta dobbel dose ved bytte mellom digoksinmedisiner.
 • Ved bytte av digoksinmedisin må du umiddelbart ta kontakt med legen din slik at du raskt blir fulgt opp med kontroll.
​Fant du det du lette etter?