Digoksin brukes til å behandle hjertesvikt og ved ulike former for forstyrrelser av hjerterytmen. 

Utenlandske pakninger

Legemiddelverket har bestemt at apotek har tillatelse til å levere ut digoksin 62,5 mikrogram 100 tabletter i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land. De utenlandske pakningene være tilsvarende Digoxin Takeda 62,5 mikrogram 100 tabletter.

Vedtaket er gyldig til 01.05.2019.

Refusjon

Legemiddelverket godkjenner at utenlandske pakninger med digoksin 62,5 mikrogram 100 tabletter, kan utleveres på blå resept. Dette på grunn av mangel på forhåndsgodkjent Digoxin. Ved refusjonsresepter må apotekene ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal videre legges inn ved registrering:

Refusjonskode:

 • ICPC: K77, K78, K79, K80, K87
 • ICD: I11.0, I47, I48, I49, I50
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 23.01.2019

  Legemiddelverkets godkjenning er gyldig til 01.05.2019.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Digoxin bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket eller at de kan få Digoxin DAK fra 2care4 eller Digoxin DAK fra Orifarm (selv om dette ikke står på byttelisten)
 • Pasientene bør følges ekstra tett opp og kalles inn til serumkontroll 1 uke etter hver gang de bytter digoksinmedisin.
 • Dersom utenlandske pakninger ikke lar seg skaffe må pasienten få andre medisiner eller behandling.

Råd til apotek

 • Kontroller at legemidlet som gis til pasienten stemmer overens med de utenlandske pakningene Legemiddelverket har godkjent for utlevering.
 • Vær nøye med å påse at legemiddelform, styrke og dosering stemmer overens med legemiddelet pasienten har fått resept på.
 • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får utenlandsk pakning med digoksin eller Digoxin DAK fra 2care4 eller Digoxin DAK fra Orifarm (på grunn av mangelsituasjonen anses digoksin som byttbart).
 • Ved bytte av digoxinmedisin må pasienten umiddelbart ta kontakt med legen sin for avtale av kontroll
 • Apotekene bør skrive ut et norsk pakningsvedlegg for Digoxin Takeda og gi det til kunden ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Apotekene bør påføre etiketten at det er byttet legemiddel.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med digoksin. Dette kan gi risiko for allergi. Vær derfor nøye med å informere kundene om dette.
 • Ta kontakt med forskrivende lege for å finne et alternativ dersom Digoxin Takeda, Digoxin DAK fra 2care4, Digoxin DAK fra Orifarm eller utenlandsk alternativ ikke kan skaffes.

Råd til pasienter

 • På grunn av mangelen på Digoxin Takeda kan du bli tilbudt Digoxin DAK fra 2care4, Digoxin DAK fra Orifarm eller utenlandske pakninger med digoksin.
 • Det er ekstra viktig at du er nøye med at du ikke tar dobbel dose ved bytte mellom digoksinmedisiner.
 • Ved bytte av digoksinmedisin må du umiddelbart ta kontakt med legen din slik at du raskt blir fulgt opp med kontroll.
 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.
​Fant du det du lette etter?