Diprasorin og Asasantin Retard inneholder virkestoffene dipyridamol og acetylsalisylsyre og brukes som sekundær profylakse av iskemiske slag og transitoriske iskemiske anfall.

Boehringer Ingelheim har fått allokert et gitt antall pakninger med dansk merking til Norge for å sikre legemiddelforsyningen, samtidig som de jobber med å oppjusterer produksjonen av norske pakninger med Asasantin Retard. Statens legemiddelverk har derfor bestemt at apotek kan levere ut danske pakninger med Asasantin Retard frem til 31.01.2018.

Råd til leger

  • Legen må vurdere om pasienten kan gå over til Asasantin Retard
  • Pasienter som bruker Diprasorin bør få informasjon om at de vil få Asasantin Retard i norske eller danske pakninger på apoteket

Råd til apotek

  • Apotek som leverer ut danske pakninger uten norsk pakningsvedlegg, må være nøye med å informere kundene om hvorfor det utleveres en dansk pakning
  • Apotekene bør kopiere et norsk pakningsvedlegg for Asasantin Retard og gi det til kunden
  • Det kan være andre hjelpestoffer i kapslene. Dette kan gi risiko for allergi. Apotekene må derfor være nøye med å informere kundene om dette

Råd til pasienter

  • Du kan få utlevert Asasantin Retard i norske eller danske pakninger på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek

Refusjon

Helsedirektoratet godkjenner at uregistrerte harde kapsler med modifisert frisetting som inneholder dipyridamol/acetylsalisylsyre kan utleveres på blå resept. Dette på grunn av mangel på forhåndsgodkjent Diprasorin og påfølgende mangel på forhåndsgodkjent Asasantin Retard. Apotekene må ekspedere de uregistrerte pakningene på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.

  • Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:
  • Refusjonskode ICPC: K89, K90. ICD: I63, G45
  • TK.nummer: 0366
  • Vedtaksdato: 25.09.2017

Det er en forutsetning for refusjon at behandlingen er gått inn i en langvarig fase og det er behov for langvarig behandling. I tillegg må legen vurdere om andre forhåndsgodkjente preparater kan benyttes.

Helsedirektoratets godkjenning er gyldig inntil det markedsførte preparatet igjen kan leveres, foreløpig satt til 31.01.2018.

​Fant du det du lette etter?