​Diural dråper inneholder virkestoffet furosemid, som er et vanndrivende legemiddel. Diural dråper brukes i behandling av hjertesvikt hos barn, i tillegg til behandling av ødemer, høyt blodtrykk og for å gi forsert diurese ved forgiftninger.

Legemiddelverket har bestemt at apotek inntil videre kan levere ut furosemid mikstur i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land, siden furosemid dråper ikke lar seg skaffe. Leger må forsikre seg om at pasienten får riktig dose, siden vedlagt måleanordning kan ha en annen gradering. Vedtaket er gyldig inntil norske pakninger med Diural 10 mg/ml dråper kan leveres, foreløpig satt til 31.10.2018.

Refusjon

Legemiddelverket godkjenner at uregistrerte pakninger med furosemid mikstur, kan utleveres på blå resept. Dette på grunn av mangel på forhåndsgodkjent Diural dråper. Ved refusjonsresepter må apotekene ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal videre legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode: ICPC: D97, K07, K77, K82, K86, K87, U88, U99, - 51. ICD: I10, I11, I12, I13, I15, I27, I50, K70, K72, K74, N00, N01, N03, N04, N18, R60, Z94.
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 02.07.2018

Legemiddelverkets godkjenning er gyldig inntil det markedsførte preparatet igjen kan leveres, foreløpig satt til 31.10.2018.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Diural dråper bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med furosemid mikstur på apoteket
 • Miksturen kan ha annen måleanordning vedlagt. Det må forsikres at pasientene får riktig dose

Råd til apotek

 • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får utenlandsk pakning med furosemid mikstur
 • Apotekene bør skrive ut et norsk pakningsvedlegg for Diural dråper og gi det til kunden ved utlevering av utenlandsk pakning
 • Apotekene bør påføre etiketten at det er byttet legemiddel
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med furosemid mikstur. Dette kan gi risiko for allergi. Vær derfor nøye med å informere kundene om dette
 • Miksturen kan ha måleanordning med annen gradering vedlagt. Vær nøye med å informere kundene om dette, så riktig dose inntas
 • Ta kontakt med forskrivende lege for å finne et alternativ dersom Diural dråper eller utenlandsk pakning med furosemid mikstur ikke kan skaffes

Råd til pasienter

 • På grunn av mangelen på Diural dråper kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med furosemid mikstur på apoteket
 • Det kan følge med andre doseringsredskaper med miksturen
 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek
​Fant du det du lette etter?