Dostinex brukes til hemming av melkeproduksjonen av medisinske grunner etter fødsel og abort. Prolaktinom og symptomer på hyperprolaktinemi (forhøyede nivåer av hormonet prolaktin i blodet).

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket har bestemt at apotek har tillatelse til å levere ut tabletter med kabergolin i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land og Sveits. De utenlandske pakningene må være tilsvarende Dostinex 0,5 mg tabletter.

Vedtaket er gyldig til 01.07.2019.

Råd til leger

  • Pasienter som bruker Dostinex 0,5 mg tabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.
  • Dersom utenlandske pakninger ikke lar seg skaffe må pasienten eventuelt få andre medisiner eller behandling.

Råd til apotek

 • Kontroller at legemidlet som gis pasienten stemmer overens med de utenlandske pakningene Legemiddelverket har godkjent for utlevering.
  Vær nøye med å påse at legemiddelform, styrke og dosering stemmer overens med legemiddelet pasienten har fått resept på.
 • Legemiddelverket oppfordrer apotekene til å rasjonere.
 • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får utenlandsk pakning med kabergolin tabletter.
 • Apotekene bør skrive ut et norsk pakningsvedlegg for Dostinex 0,5 mg tabletter og gi det til kunden ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Apotekene bør påføre etiketten at det er byttet legemiddel.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med kabergolin. Dette kan gi risiko for allergi. Vær derfor nøye med å informere kundene om dette.
 • Ta kontakt med forskrivende lege for å finne et alternativ dersom Dostinex 0,5 mg tabletter eller utenlandske tabletter ikke kan skaffes.

Råd til pasienter

 • På grunn av mangelen på Dostinex tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med kabergolin tabletter
 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek

Refusjon

Legemiddelverket godkjenner at utenlandske pakninger med kabergolin tabletter kan utleveres på blå resept. Dette på grunn av mangel på forhåndsgodkjent Dostinex 0,5 mg. Ved refusjonsresepter må apotekene ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal videre legges inn ved registrering:

Refusjonskode:

 • ICPC: T99
   • ICD: E22.1
   • TK.nummer: 0366
   • Vedtaksdato: 05.02.2019

Legemiddelverkets godkjenning er gyldig til 01.07.2019.

Oppdatert: 03.04.2019

Publisert: 05.02.2019

​Fant du det du lette etter?