Estalis og Sequidot er depotplastre som over 24 timer frigjør 50 mikrog østradiol og 250 mikrog noretisteronacetat. Begge depotplastrene er indisert til behandling av kvinner som har vært postmenopausale i mer enn et år og som trenger hormonsubstitusjon ved symptomer på østrogenmangel eller forebyggende mot osteoporotiske brudd der annen forebyggende behandling mot osteoporose er kontraindisert.

Statens legemiddelverk har derfor bestemt at apotek inntil videre kan levere ut depotplastre med 50 mikrog østradiol og 250 mikrog noretisteronacetat i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land. Det er ikke nødvendig å søke om spesielt godkjenningsfritak. Vedtaket er gyldig inntil det markedsførte preparatet igjen kan leveres, foreløpig satt til 31.01.2018.

Råd til leger

  • Pasienter som bruker Estalis eller Sequidot, bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.
  • Det kan ta noe tid før apotekene får inn utenlandske pakninger – legen bør eventuelt rådføre seg med apoteket.

Råd til apotek

  • Apotek som leverer ut utenlandske pakninger uten norsk pakningsvedlegg, må være nøye med å informere kundene om hvorfor det utleveres en utenlandsk pakning.
  • Apotekene bør kopiere et norsk pakningsvedlegg for Estalis eller Sequidot og gi det til kunden ved utlevering av utenlandske pakninger.
  • Apoteket bør skrive at det er byttet legemiddel på apoteketiketten.
  • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske depotplastrene. Dette kan gi risiko for allergi. Apotekene må derfor være nøye med å informere kundene om dette.

Råd til pasienter  

  • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.
​Fant du det du lette etter?