Estradot inneholder virkestoffet østradiol og brukes som hormonsubstitusjon etter overgangsalder og til forebygging av benskjørhet. 

Leveringssituasjon

Mangelen på Estradot depotplaster 25 mikrogram, 37,5 mikrogram, 50 mikrogram og 75 mikrogram skyldes kapasitetsproblemer. Mangelen på Estradot depotplaster 100 mikrogram skyldes leveringsproblemer.

Nye forsyninger er forventet tilgjengelig

av 25 mikrogram fra 15.02.2021

av 37,5 mikrogram fra 15.02.2021

av 50 mikrogram fra 15.02.2021

av 75 mikrogram fra 01.12.2020

av 100 mikrogram fra 01.12.2020

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater at apotek leverer ut utenlandske pakninger tilsvarende Estradot depotplaster 25 mikrogram, Estradot depotplaster 37,5 mikrogram, Estradot depotplaster 50 mikrogram, Estradot depotplaster 75 mikrogram og Estradot depotplaster 100 mikrogram, 24 stk.

Forsyningen av utenlandske pakninger er for tiden begrenset.

Vedtaket er gyldig til 15.03.2021 for 25 mikrogram.

Vedtaket er gyldig til 15.03.2021 for 37,5 mikrogram.

Vedtaket er gyldig til 15.03.2021 for 50 mikrogram.

Vedtaket er gyldig til 01.02.2021 for 75 mikrogram.

Vedtaket er gyldig til 01.02.2021 for 100 mikrogram.

Apoteket kan levere utenlandske pakninger uten søknad om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Estradot depotplaster bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med østradiol på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Estradot depotplaster.
 • Gi pasienten en kopi av norsk pakningsvedlegg av Estradot depotplaster ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med østradiol. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.
 • På grunn av mangel på Estradot depotplaster kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med østradiol depotplaster dersom de kan skaffes.
 • Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og virkning.
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Estradot som inneholder østradiol kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:
  • ICPC: A87, A90, T99
  • ICD: E23, E28.3, E89.3, E89.4, Q96
 • TK.nummer: 0366.
 • Vedtaksdato: 25.06.2020

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 15.03.2021 for 25 mikrogram.

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 15.03.2021 for 37,5 mikrogram.

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 15.03.2021 for 50 mikrogram.

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 01.02.2021 for 75 mikrogram.

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 01.02.2021 for 100 mikrogram.

Oppdatert: 21.01.2021

Publisert: 22.06.2020

​Fant du det du lette etter?