Estradot depotplaster inneholder østrogen (østradiolhemihydrat), som brukes til behandling av symptomer som forekommer etter overgangsalderen og til forebygging av benskjørhet (osteoporose).​

Forventet levering er:

i uke 25 for Estradot 25 mikrog/24 timer
i uke 25/26 for Estradot 37,5 mikrog/24 timer
i slutten av august for 50 mikrog/24 timer, Estradot 75 mikrog/24 timer og Estradot 100 mikrog/24 timer.

Statens legemiddelverk har bestemt at apotek inntil videre kan levere ut østradiolhemihydrat depotplaster i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land. Det er ikke nødvendig å søke om spesielt godkjenningsfritak. Vedtaket er gyldig inntil det markedsførte preparatet igjen kan leveres, og er foreløpig forlenget til 30.09.2017.

Råd til leger 

  • Pasienter som skal bruke Estradot depotplaster bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket
  • Det kan ta noe tid før apotekene får inn utenlandske pakninger. Legen bør eventuelt rådføre seg med apoteket. 

Råd til pasienter

  • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.

Råd til apotek

  • Apotek som leverer ut utenlandske pakninger uten norsk pakningsvedlegg må være nøye med å informere kundene om hvorfor det utleveres en utenlandsk pakning.
  • Apotekene bør kopiere et norsk pakningsvedlegg for Estradot depotplaster og gi det til kunden.
  • Apoteket bør skrive at det er byttet legemiddel på apoteketiketten.
  • Det kan være andre hjelpestoffer i depotplastrene. Dette kan gi risiko for allergi. Apotekene må derfor være nøye med å informere kundene om dette.

Refusjon

Helsedirektoratet godkjenner at depotplaster som inneholder østradiolhemihydrat kan utleveres på blå resept. Dette på grunn av leveringsproblemer av forhåndsgodkjent Estradot depotplaster "Novartis". Apotekene må ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og § 3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal videre legges inn ved registrering:

  • Refusjonskode: ICPC: A87, A90, T99. ICD: E23, E28.3, E89.3, E89.4, Q96
  • TK.nummer: 0366
  • Vedtaksdato: 09.12.2016

Det er en forutsetning for refusjon at behandlingen er gått inn i en langvarig fase og det er behov for langvarig behandling. I tillegg må legen vurdere om andre forhåndsgodkjente preparater kan benyttes.

Helsedirektoratets godkjenning er gyldig inntil det markedsførte preparatet igjen kan leveres, og er foreløpig forlenget til 30.09.2017.

​Fant du det du lette etter?