Etalpha brukes til sykdommer med forstyrrelser i kalsium/fosfat-omsetningen som skyldes en nedsatt renal produksjon av 1,25(OH)2D3. Legemiddelverket har bestemt at apotek har tillatelse til å levere ut alfakalsidol injeksjonsvæske i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land og Sveits. De utenlandske pakningene må være tilsvarende Etalpha 2 mikrog/ml injeksjonsvæske, oppløsning. Vedtaket er gyldig til 01.07.2019.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Etalpha 2 mikrog/ml injeksjonsvæske, oppløsning bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.
 • Dersom utenlandske pakninger ikke lar seg skaffe må pasienten eventuelt få andre medisiner eller behandling.

Råd til apotek

 • Kontroller at legemidlet som gis pasienten stemmer overens med de utenlandske pakningene Legemiddelverket har godkjent for utlevering.
 • Vær nøye med å påse at legemiddelform, styrke og dosering stemmer overens med legemiddelet pasienten har fått resept på.
 • Legemiddelverket oppfordrer apotekene til å rasjonere.
 • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får utenlandsk pakning med alfakalsidol injeksjonsvæske.
 • Apotekene bør skrive ut et norsk pakningsvedlegg for Etalpha 2 mikrog/ml injeksjonsvæske, oppløsning og gi det til kunden ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Apotekene bør påføre etiketten at det er byttet legemiddel.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med alfakalsidol injeksjonsvæske. Dette kan gi risiko for allergi. Vær derfor nøye med å informere kundene om dette.
 • Ta kontakt med forskrivende lege for å finne et alternativ dersom Etalpha 2 mikrog/ml injeksjonsvæske, oppløsning eller utenlandske pakninger ikke kan skaffes.

Råd til pasienter

 • På grunn av avregistreringen av Etalpha 2 mikrog/ml injeksjonsvæske, oppløsning kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med alfakalsidol injeksjonsvæske.
 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.

Refusjon

Legemiddelverket godkjenner at utenlandske pakninger med alfakalsidol injeksjonsvæske kan utleveres på blå resept. Dette på grunn av avregistreringen på forhåndsgodkjent Etalpha 2 mikrog/ml injeksjonsvæske, oppløsning. Ved refusjonsresepter må apotekene ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal videre legges inn ved registrering:
Refusjonskode:

 • ICPC: -51, A87, T99, U99
 • ICD: E20, E89.2, N25, Z94
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 21.02.2019

Legemiddelverkets godkjenning er gyldig til 01.07.2019.

Det er en forusetning for refusjon at behandlingen er gått inn i en langvarig fase og det er behov for langvarig behandling. I tillegg må legen vurdere om andre forhåndsgodkjente preparater kan benyttes.

​Fant du det du lette etter?