​Exforge brukes ved behandling av høyt blodtrykk hvis ikke det holder med amlodipin eller valsartan alene. Legemiddelverket har bestemt at apotek har tillatelse til å levere ut tabletter med amlodipin/valsartan i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land og Sveits. De utenlandske pakningene må være tilsvarende Exforge 5 mg/160 mg og Exforge 10 mg/160 mg tabletter. Vedtaket er gyldig til 31.12.2018.

Refusjon

Legemiddelverket godkjenner at utenlandske pakninger med amlodipin/valsartan tabletter kan utleveres på blå resept. Dette på grunn av mangel på forhåndsgodkjent Exforge. Ved refusjonsresepter må apotekene ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal videre legges inn ved registrering:

Refusjonskode:

   • ICPC: K86, K87
   • ICD: I10, I11, I12, I13, I15
   • TK.nummer: 0366
   • Vedtaksdato: 05.11.2018

Legemiddelverkets godkjenning er gyldig til 31.12.2018.

Råd til leger

Pasienter som bruker Exforge 5 mg/160 mg og Exforge 10 mg/160 mg tabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket

Råd til apotek

 • Kontroller at legemidlet som gis pasienten stemmer overens med de utenlandske pakningene legemiddelverket har godkjent for utlevering. Dette gjelder særlig legemiddelform, styrke og dosering, som skal stemme overens med legemiddelet det er mangel på
 • Legemiddelverket oppfordrer apotekene til å utlevere 28 pakning dersom ikke 98 pakning er tilgjengelig
 • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får utenlandsk pakning med amlodipin/valsartan tabletter
 • Apotekene bør skrive ut et norsk pakningsvedlegg for Exforge 5 mg/160 mg og 10 mg/160 mg tabletter og gi det til kunden ved utlevering av utenlandsk pakning
 • Apotekene bør påføre etiketten at det er byttet legemiddel
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med amlodipin/valsartan. Dette kan gi risiko for allergi. Vær derfor nøye med å informere kundene om dette
 • Ta kontakt med forskrivende lege for å finne et alternativ dersom Exforge 5 mg/160 mg og Exforge 10 mg/160 mg eller utenlandske tabletter ikke kan skaffes

Råd til pasienter

 • På grunn av mangelen på Exforge tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med amlodipin/valsartan tabletter
 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek

Publisert: 05.11.2018

​Fant du det du lette etter?