Fenemal inneholder virkestoffet fenobarbital som er et barbiturat til bruk ved epilepsi.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket har bestemt at apotek kan levere ut tabletter med fenobarbital 50 mg og 100 mg (med delestrek) i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land og fra Sveits. De utenlandske pakningene må være tilsvarende Fenemal 50 mg tabletter. Vedtaket er gyldig  til  01.05.2020.

Veterinærer trenger ikke søke om godkjenningsfritak for utenlandske pakninger til dyr som allerede står på Fenemal.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Fenemal 50 mg tabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med fenobarbital 50 mg eller 100 mg (med delestrek) på apotek, uten at apotek trenger å kontakte rekvirent.
 • Det anbefales serumkontroll om lag 2 uker etter bytte.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til veterinærer

 • Utenlandske pakninger kan utleveres til dyr som allerede står fast på Fenemal 50 mg tabletter. Det er ikke nødvendig å sende inn søknad om godkjenningsfritak for dette.
 • Utenlandske pakninger med fenobarbital 100 mg kan ikke utleveres til dyr.
 • For dyr som skal starte behandling med fenobarbital, skal det velges andre tilgjengelige veterinærpreparater.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Legemiddelverket tillater apotek å utlevere utenlandske pakninger av fenobarbital 50 mg og 100 mg (med delestrek), uten å kontakte forskrivende lege.
 • Vær nøye med å informere kundene om mulighet for å dele fenobarbital 100 mg for å administrere riktig dose.
 • Be pasienten oppsøke lege for serumkontroll om lag 2 uker etter bytte.
 • Apotekene bør skrive ut et norsk pakningsvedlegg for Fenemal og gi det til kunden ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med fenobarbital tabletter. Dette kan i meget sjeldne tilfeller gi risiko for allergi. Vær derfor nøye med å informere kundene om dette.
 • Dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes må lege kontaktes for at pasienten eventuelt kan få andre medisiner eller behandling.

Råd til pasienter

 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.
 • På grunn av mangelen på Fenemal 50 mg tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med fenobarbital 50 mg eller 100 mg (med delestrek) tabletter.
 • Hvis du får fenobarbital 100 mg tabletter (med delestrek) er det mulighet for å dele tabletten slik at du får riktig dose.
 • Det anbefales serumkontroll om lag 2 uker etter at du ha begynt med ny medisin.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med fenobarbital. Dette kan i meget sjeldne tilfeller gi risiko for allergi.

Refusjon

Legemiddelverket godkjenner at utenlandske pakninger med fenobarbital 50 mg og 100 mg (med delestrek) tabletter kan utleveres på blå resept. Dette på grunn av mangel på forhåndsgodkjent Fenemal. Ved refusjonsresepter må apotekene ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal videre legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:
   • ICPC: N88
   • ICD: G40
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 12.02.2019

Legemiddelverkets godkjenning er gyldig til 01.05.2020.

​Fant du det du lette etter?