Fenemal inneholder virkestoffet fenobarbital og er et legemiddel av typen barbiturater til bruk ved epilepsi.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket har bestemt at apotek har tillatelse til å levere ut tabletter med fenobarbital i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land. De utenlandske pakningene må være tilsvarende Fenemal 50 mg tabletter. Vedtaket er gyldig til 01.08.2019.

Refusjon

Legemiddelverket godkjenner at utenlandske pakninger med fenobarbital tabletter kan utleveres på blå resept. Dette på grunn av mangel på forhåndsgodkjent Fenemal. Ved refusjonsresepter må apotekene ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal videre legges inn ved registrering:

Refusjonskode:

   • ICPC: N88
   • ICD: G40
   • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 12.02.2019

Legemiddelverkets godkjenning er gyldig til 01.08.2019.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Fenemal 50 mg tabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.
 • Dersom utenlandske pakninger ikke lar seg skaffe må pasienten eventuelt få andre medisiner eller behandling.
 • Vær oppmerksom på mulig endret effekt og det anbefales serumkontroll 2 uker etter bytte samt eventuelle nye kontroller ved behov.

Råd til apotek

 • Kontroller at legemidlet som gis pasienten stemmer overens med de utenlandske pakningene Legemiddelverket har godkjent for utlevering.
  Vær nøye med å påse at legemiddelform, styrke og dosering stemmer overens med legemiddelet pasienten har fått resept på.
  Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får utenlandsk pakning med fenobarbital tabletter.
 • Apotekene bør skrive ut et norsk pakningsvedlegg for Fenemal og gi det til kunden ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Apotekene bør påføre etiketten at det er byttet legemiddel.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med fenobarbital. Dette kan gi risiko for allergi. Vær derfor nøye med å informere kundene om dette.
 • Ta kontakt med forskrivende lege for å finne et alternativ dersom Fenemal
  50 mg eller utenlandske tabletter ikke kan skaffes.

Råd til pasienter

 • På grunn av mangelen på Fenemal 50 mg tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med fenobarbital tabletter.
 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.
​Fant du det du lette etter?