​Finasterid inneholder virkestoffet finasterid og brukes til behandling og kontroll av benign prostatahyperplasi.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket har bestemt at apotek kan levere ut utenlandske pakninger med finasterid tabletter. Det kan være begrenset tilgang på utenlandske pakninger. Vedtaket er gyldig til 01.01.2020.

Legemiddelverket gir kun tillatelse til at utenlandske pakninger tas inn. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen til de utenlandske pakningene.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Apotek kan levere ut utenlandske pakninger uten at det foreligger søknad om godkjenningsfritak.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Finasterid 5 mg tabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med finasterid på apoteket.
 • Alternativt legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.
 • Apotekene kan få tillatelse av Legemiddelverket til å bytte til et tilsvarende legemiddel med samme virkestoff uten å kontakte legen.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasientene om hvorfor de får utenlandsk pakning med Finasterid 5 mg tabletter.
 • Gi pasient en kopi av norsk pakningsvedlegg av Finasterid ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med finasterid. Dette kan i meget sjeldne tilfeller gi risiko for allergi. Vær nøye med å informere kundene om dette.
 • Dersom utenlandske pakninger ikke lar seg skaffe må lege kontaktes for at pasienten eventuelt kan få andre medisiner eller behandling.

Råd til pasienter

 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.
 • På grunn av mangelen på Finasterid 5 mg tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med finasterid tabletter, dersom utenlandske pakninger er tilgjengelig.
 • Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og samme virkning.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et alternativt legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller en ny resept.

Refusjon

Statens legemiddelverk godkjenner at utenlandske pakninger med finasterid tabletter kan utleveres på blå resept. Ved refusjonsresepter må apotekene ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.
Refusjonskode:
ICPC: Y85
ICD: N40
TK.nummer: 0366
Vedtaksdato: 09.09.2019
Legemiddelverkets godkjenning er gyldig til 01.01.2020.

Oppdatert: 21.10.2019

Publisert: 11.09.2019

​Fant du det du lette etter?