​​​​​​Ny leveringsdato er ennå ikke avklart.

Fomepizole benyttes som motgift ved behandling av akutte etylenglykol- og metanolforgiftninger. Alternativer til Fomepizole er blant annet etanolbehandling eller hemodialyse. Les mer om behandlingsanbefalinger fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Statens legemiddelverk har derfor bestemt at apotek inntil videre kan levere ut fomepizol infusjonsvæske i utenlandske pakninger dersom dette er å oppdrive. Det er ikke nødvendig å søke om spesielt godkjenningsfritak.

Hva skjer videre?

Legemiddelverket vil oppdatere informasjonen ved behov.