​Furadantin er et antibiotisk legemiddel som brukes ved akutte, residiverende og kroniske infeksjoner i urinveiene, særlig cystitter, men ikke ved septisk pyelonefritt.

Legemidler som kan brukes i stedet

Statens legemiddelverk har bestemt at apotek inntil videre kan levere ut nitrofurantion tabletter/kapsler i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land. Det er ikke nødvendig å søke om spesielt godkjenningsfritak. Vedtaket er gyldig inntil det markedsførte preparatet igjen kan leveres, foreløpig satt til 31.01.2020.

Refusjon

Legemiddelverket godkjenner at uregistrerte tabletter/kapsler som inneholder nitrofurantion kan utleveres på blå resept. Dette på grunn av mangel på forhåndsgodkjent Furadantin. Ved refusjonsresepter må apotekene ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal videre legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode: ICPC: U72, B99, -51, -90, U71, U70. ICD: N10, D80, D84, N39.0, N15, N30, D83, N11, -90, Z94, D81, N12, N34, D82
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 06.12.2017

Det er en forutsetning for refusjon at behandlingen er gått inn i en langvarig fase og det er behov for langvarig behandling. I tillegg må legen vurdere om andre forhåndsgodkjente preparater kan benyttes.

Helsedirektoratets godkjenning er gyldig inntil det markedsførte preparatet igjen kan leveres, foreløpig satt til 31.01.2020.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Furadantin bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket
 • Det kan ta noe tid før apotekene får inn utenlandske pakninger – legen bør eventuelt rådføre seg med apoteket

Råd til apotek

 • Apotek som leverer ut utenlandske pakninger uten norsk pakningsvedlegg, må være nøye med å informere kundene om hvorfor det utleveres en utenlandsk pakning.
 • Apotek bør skrive ut et norsk pakningsvedlegg for Furadantin og gi det til kunden ved utlevering av utenlandske pakninger
 • Apotek bør påføre etiketten at det er byttet legemiddel
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske tablettene/kapslene. Dette kan gi risiko for allergi. Apotek må derfor være nøye med å informere kundene om dette
 • Ta kontakt med forskrivende lege for å finne et alternativ dersom Furadantin, eller utenlandske pakninger med nitrofurantion, ikke kan skaffes 

Råd til pasienter

 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek
​Fant du det du lette etter?