​Gem inneholder virkestoffene natrium, kalium og glukose, og brukes i behandling av mild til moderat dehydrering ved akutt diaré, korreksjon av hypovolemi, erstatning ved kronisk væsketap og vedlikehold av vann – og elektrolyttbalanse.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater at apotek leverer ut utenlandske pakninger, tilsvarende til Gem pulver til mikstur, 10x10 doseposer. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 01.02.2021.

Apotek kan utlevere utenlandske pakninger tilsvarende til Gem reseptfritt og uten søknad om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr. 

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Gem pulver til mikstur bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med virkestoffene natrium, kalium og glukose på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Gem pulver til mikstur.
 • Vær oppmerksom på at utblandingsforhold og dosering på de utenlandske pakningene kan avvike fra Gem. Sørg for at pasienten får tilstrekkelig veiledning.
 • Gi pasienten en kopi av norsk pakningsvedlegg av Gem ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene tilsvarende til Gem. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. 
 • På grunn av mangel på Gem pulver til mikstur kan du bli tilbudt utenlandske pakninger dersom de kan skaffes. 
 • Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og virkning.
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

 • Helfo tillater at utenlandske pakninger tilsvarende til Gem pulver til mikstur kan utleveres på blå resept når kunden fremviser et gyldig vedtak fra Helfo om individuell stønad for Gem pulver til mikstur.

Oppdatert: 20.11.2020

Publisert: 04.08.2020

​Fant du det du lette etter?