Glucobay inneholder virkestoffet akarbose og brukes i behandling hos pasienter med ikke-insulinavhengig diabetes mellitus.

Leveringssituasjon

Ny forsyning av Glucobay 100 mg er forventet tilgjengelig fra 19.08.2019.

Legemidler som kan brukes i stedet

Glucobay 50 mg, 100 stk er tilgjengelig i apotek. Legemiddelverket har også gitt tillatelse til salg av utenlandske pakninger fra EU/EØS av akarbose 50 mg og 100 mg. Tillatelsen er gyldig frem til 01.01.2020.

Råd til leger

 • Glucobay 50 mg, 100 stk er tilgjengelig i apotek.
 • Pasienter som bruker Glucobay 100 mg bør få informasjon om at de kan få en annen styrke eller et annet legemiddel med akarbose på apoteket.
 • Alternativt legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Apotekene kan ekspedere Glucobay 50 mg uten å kontakte lege først. Doseringen kan eventuelt endres.
 • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får utenlandsk pakning med Glucobay tabletter
 • Gi kunden en kopi av norsk pakningsvedlegg av Glucobay ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med akarbose Dette kan i meget sjeldne tilfeller gi risiko for allergi. Vær nøye med å informere kundene om dette.
 • Dersom utenlandske pakninger ikke lar seg skaffe må lege kontaktes for at pasienten eventuelt kan få andre medisiner eller behandling.
 • Legemiddelverket har gitt tillatelse til salg av utenlandske pakninger av akarbose 50 mg og 100 mg tabletter.

Råd til pasienter

 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.
 • Apoteket kan utlevere Glucobay 50 mg uten å kontakte lege. Vær oppmerksom på at doseringen kan endres.
 • På grunn av mangelen på Glucobay tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med akarbose tabletter, dersom utenlandske pakninger er tilgjengelig.
 • Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og samme virkning.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et alternativt legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller en ny resept.

Refusjon

Statens legemiddelverk godkjenner at uregistrerte tabletter som inneholder akarbose kan utleveres på blå resept. Ved refusjonsresepter må apotekene ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.

Refusjonskode: 

 • ICPC: T90.
 • ICD: E11, E13, E14.
 • TK.nummer: 0366.
 • Vedtaksdato: 03.05.2019.

Legemiddelverkets godkjenning er gyldig til 01.01.2020.

​Fant du det du lette etter?