Glucobay inneholder virkestoffet akarbose og brukes i behandling hos pasienter med ikke-insulinavhengig diabetes mellitus.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket har gitt tillatelse til salg av utenlandske pakninger fra EU/EØS av akarbose 50 mg. Det kan være begrenset tilgang til utenlandske pakninger. Tillatelsen er gyldig frem til 01.10.2020.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Glucobay bør få informasjon om at de kan få en annen styrke eller et annet legemiddel med akarbose på apoteket.
 • Alternativt legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får utenlandsk pakning med akarbose tabletter.
 • Gi kunden en kopi av norsk pakningsvedlegg av Glucobay ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med akarbose. Dette kan i meget sjeldne tilfeller gi risiko for allergi. Vær nøye med å informere kundene om dette.
 • Dersom utenlandske pakninger ikke lar seg skaffe må lege kontaktes for at pasienten eventuelt kan få andre medisiner eller behandling.
 • Legemiddelverket har gitt tillatelse til salg av utenlandske pakninger av akarbose 50 mg tabletter.

Råd til pasienter

 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.
 • Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med samme virkning og tilnærmet samme innhold.
 • På grunn av mangelen på Glucobay tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med akarbose tabletter, dersom utenlandske pakninger er tilgjengelig.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et alternativt legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller en ny resept.

Refusjon

Statens legemiddelverk godkjenner at uregistrerte tabletter som inneholder akarbose kan utleveres på blå resept. Ved refusjonsresepter må apotekene ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.

Refusjonskode: 

 • ICPC: T90.
 • ICD: E11, E13, E14.
 • TK.nummer: 0366.
 • Vedtaksdato: 03.05.2019.

Legemiddelverkets godkjenning er gyldig til 01.10.2020.

Oppdatert: 09.06.2020

Publisert: 07.05.2019

​Fant du det du lette etter?