​Tidligere vedtak om refusjon og utlevering av utenlandske pakninger nevnt nedenfor står ved lag til 01.06.2017.

Haldol inneholder virkestoffet haloperidol og er et legemiddel som brukes til behandling av akutte og kroniske psykoser. Haldol brukes også til behandling av en viss type ukontrollerte bevegelser (tics) og mot kvalme og oppkast.

Det finnes ingen direkte sammenlignbare alternativer på det norske markedet og Statens legemiddelverk har derfor bestemt at norske apotek kan levere ut haloperidol injeksjonsvæske i utenlandske pakninger fra EU/EØS-land. Det er ikke nødvendig å søke om spesielt godkjenningsfritak. Vedtaket har per 22.03.2017 blitt forlenget til 01.06.2017.

Haldol fins også som et langtidsvirkende injeksjonspreparat og som tabletter, disse er ikke berørt av mangel.

Refusjon

Helsedirektoratet godkjenner at injeksjonspreparater fra EU/EØS-land som inneholder haloperidol kan utleveres på blå resept. Dette på grunn av leveringsproblemer av forhåndsgodkjent Haldol 5 mg/ml injeksjonsvæske «JANSSEN-CILAG». Apotekene må ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og § 3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal videre legges inn ved registrering:

  • Refusjonskode: ICPC; -70, -72, -73, -90. ICD; -70, -90, -F2, -F3.
  • TK. nummer: 0366
  • Vedtaksdato: 27.7.2016

Det er en forutsetning for refusjon at behandlingen er gått inn i en langvarig fase og det er behov for langvarig behandling. I tillegg må legen vurdere om andre forhåndsgodkjente preparater kan benyttes.

Helsedirektoratets godkjenning er gyldig inntil det markedsførte preparatet igjen kan leveres. Godkjenningen har jevnlig blitt fornyet og er per 22. mars 2017 forlenget til 1. juni 2017.

​Fant du det du lette etter?