​Hiprex inneholder virkestoffet metenaminhippurat. Det er et bakteriedrepende stoff som forhindrer tilbakefall hos pasienter med hyppige urinveisinfeksjoner. Det anvendes også i forbindelse med undersøkelser og behandlinger av urinveiene for å minske infeksjonsrisikoen. Hiprex brukes også til pasienter som har fått innsatt urinveiskateter.

Leveringssituasjon

Det er meldt forlenget mangel på Hiprex 1 g tabletter «Meda» 20. I tillegg er det meldt mangel på Hiprex 1 g pulver i doseposer. Det er uvisst når Hiprex 1 g tabletter, 20 stk vil være tilgjengelig igjen. Forventet levering for Hiprex 1 g pulver, 100 doseposer er uke 29. Hiprex 1 g tabletter, 100 stk er ventet tilgjengelig.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket har bestemt at apotek har tillatelse til å levere ut tabletter og pulver i doseposer med metenaminhippurat i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land. De utenlandske pakningene må være tilsvarende Hiprex 1g tabletter/Hiprex 1g pulver i doseposer. Vedtaket er gyldig inntil norske pakninger er tilbake, foreløpig satt til 01.06.2019.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Hiprex 1g tabletter eller Hiprex 1g pulver i doseposer bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.
 • Dersom utenlandske pakninger ikke lar seg skaffe må pasienten eventuelt få andre medisiner eller behandling.

Råd til apotek

 • Kontroller at legemidlet som gis pasienten stemmer overens med de utenlandske pakningene Legemiddelverket har godkjent for utlevering.
  Vær nøye med å påse at legemiddelform, styrke og dosering stemmer overens med legemiddelet pasienten har fått resept på.
 • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får utenlandsk pakning med metenaminhippurat tabletter.
 • Apotekene bør skrive ut et norsk pakningsvedlegg for Hiprex og gi det til kunden ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Apotekene bør påføre etiketten at det er byttet legemiddel.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med metenaminhippurat. Dette kan gi risiko for allergi. Vær derfor nøye med å informere kundene om dette.
 • Ta kontakt med forskrivende lege for å finne et alternativ dersom Hiprex 1 g eller utenlandske tabletter ikke kan skaffes.

Råd til pasienter

 • På grunn av mangelen på Hiprex tabletter og pulver i doseposer kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med metenaminhippurat tabletter og pulver i doseposer, dersom utenlandske pakninger er tilgjengelig.
 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.

Refusjon

Legemiddelverket godkjenner at utenlandske pakninger med metenaminhippurat tabletter og pulver i doseposer kan utleveres på blå resept. Dette på grunn av mangel på forhåndsgodkjent Hiprex. Ved refusjonsresepter må apotekene ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal videre legges inn ved registrering:

Refusjonskode:

   • ICPC: -51, -90, A89, B99, U70, U71, U72
   • ICD: -90, D80, D81, D82, D83, D84, N10, N11, N12, N15, N30, N34, N39.0, Z94
   • TK.nummer: 0366
   • Vedtaksdato: 04.02.2019

Legemiddelverkets godkjenning er gyldig til 01.06.2019.

​Fant du det du lette etter?