​Hiprex inneholder virkestoffet metenaminhippurat. Det er et bakteriedrepende stoff som forhindrer tilbakefall hos pasienter med hyppige urinveisinfeksjoner. Det anvendes også i forbindelse med undersøkelser og behandlinger av urinveiene for å minske infeksjonsrisikoen. Hiprex brukes også til pasienter som har fått innsatt urinveiskateter. Legemiddelverket har bestemt at apotek har tillatelse til å levere ut tabletter med metenaminhippurat i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land. De utenlandske pakningene må være tilsvarende Hiprex 1g tabletter. Vedtaket er gyldig til 15.04.2019.

Refusjon

Legemiddelverket godkjenner at utenlandske pakninger med metenaminhippurat tabletter kan utleveres på blå resept. Dette på grunn av mangel på forhåndsgodkjent Hiprex. Ved refusjonsresepter må apotekene ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal videre legges inn ved registrering:

Refusjonskode:

   • ICPC: -51, -90, A89, B99, U70, U71, U72
   • ICD: -90, D80, D81, D82, D83, D84, N10, N11, N12, N15, N30, N34, N39.0, Z94
   • TK.nummer: 0366
   • Vedtaksdato: 04.02.2019

Legemiddelverkets godkjenning er gyldig til 15.04.2019.

Råd til leger

  • Pasienter som bruker Hiprex 1g tabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket
  • Dersom utenlandske pakninger ikke lar seg skaffe må pasienten eventuelt få andre medisiner eller behandling

Råd til apotek

 • Kontroller at legemidlet som gis pasienten stemmer overens med de utenlandske pakningene Legemiddelverket har godkjent for utlevering.
  Vær nøye med å påse at legemiddelform, styrke og dosering stemmer overens med legemiddelet pasienten har fått resept på
 • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får utenlandsk pakning med metenaminhippurat tabletter
 • Apotekene bør skrive ut et norsk pakningsvedlegg for Hiprex og gi det til kunden ved utlevering av utenlandsk pakning
 • Apotekene bør påføre etiketten at det er byttet legemiddel
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med metenaminhippurat. Dette kan gi risiko for allergi. Vær derfor nøye med å informere kundene om dette
 • Ta kontakt med forskrivende lege for å finne et alternativ dersom Hiprex 1 g eller utenlandske tabletter ikke kan skaffes

Råd til pasienter

 • På grunn av mangelen på Hiprex tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med metenaminhippurat tabletter
 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek
​Fant du det du lette etter?