​Hycamtin er et cytostatikum som brukes til behandling av voksne pasienter med residiverende småcellet lungekreft hvor gjentatt terapi med førstelinjebehandling ikke er egnet.

Det finnes ingen direkte sammenlignbare alternativer på det norske markedet. Statens legemiddelverk har derfor bestemt at apotek kan levere ut topotekan kapsler i styrkene 0,25 mg og 1 mg i utenlandske pakninger fra EU/EØS-land. Det er ikke nødvendig å søke om spesielt godkjenningsfritak. Dette vedtaket er gyldig inntil det markedsførte preparatet igjen kan leveres, i første omgang satt til 1. april 2017.

Råd til leger

  • Pasienter som skal bruke Hycamtin, bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.
  • Det kan ta noe tid før apotekene får inn utenlandske pakninger – legen bør eventuelt rådføre seg med apoteket.

Råd til pasienter 

  • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.

Råd til apotek

  • Apotek som leverer ut utenlandske pakninger uten norsk pakningsvedlegg, må være nøye
    med å informere kundene om hvorfor det utleveres en utenlandsk pakning.
  • Apotekene bør kopiere et norsk pakningsvedlegg for Hycamtin og gi det til kunden.
  • Apoteket bør skrive at det er byttet legemiddel på apoteketiketten.
  • Det kan være andre hjelpestoffer i tablettene. Dette kan gi risiko for allergi. Apotekene må derfor være nøye med å informere kundene om dette.

Hva skjer videre?

Legemiddelverket vil oppdatere informasjonen ved behov.

​Fant du det du lette etter?