​Legemiddelverket har bestemt at apotek har tillatelse til å levere ut ibuprofentabletter, som er tilsvarende Ibux 400 mg tabletter, i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land. Vedtaket er gyldig til 28.02.2019.

Refusjon

Legemiddelverket godkjenner at utenlandske pakninger med ibuprofen 400 mg tabletter kan utleveres på blå resept. Dette på grunn av mangel på forhåndsgodkjent Ibux. Ved refusjonsresepter må apotekene ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal videre legges inn ved registrering:

Refusjonskode:

   • ICPC: -71, -81, -90, L88, L89, L90, L91, L99, T92, T99
   • ICD: -71, -81, -90, M05, M06, M07, M08, M10, M11, M13.0, M15, M16, M17, M30, M31, M32, M33, M34, M35, M45, M46.1, M46.8, M86.3, M94.1

TK.nummer: 0366. Vedtaksdato: 17.10.2018
Legemiddelverkets godkjenning er gyldig til 28.02.2018.


Råd til leger

  • Pasienter som bruker Ibux 400 mg tabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket

Råd til apotek

 • Kontroller at legemidlet som gis pasienten stemmer overens med de utenlandske pakningene Legemiddelverket har godkjent for utlevering. Dette gjelder særlig legemiddelform, styrke og dosering, som skal stemme overens med legemiddelet det er mangel på
 • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får utenlandsk pakning med ibuprofen tabletter
 • Apotekene bør skrive ut et norsk pakningsvedlegg for Ibux 400 mg tabletter og gi det til kunden ved utlevering av utenlandsk pakning
 • Apotekene bør påføre etiketten at det er byttet legemiddel
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med ibuprofen. Dette kan gi risiko for allergi. Vær derfor nøye med å informere kundene om dette
 • Ta kontakt med forskrivende lege for å finne et alternativ dersom Ibux tabletter eller utenlandsk pakning med ibuprofen tabletter ikke kan skaffes

Råd til pasienter

 • På grunn av mangelen på Ibux tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med ibuprofen tabletter
 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek
​Fant du det du lette etter?