Imurel tabletter inneholder virkestoffet azatioprin. Azatioprin brukes som en immunsuppressiv antimetabolitt, enten alene eller, mer vanlig, i kombinasjon med andre legemidler (vanligvis kortikosteroider) og prosedyrer som påvirker immunresponsen.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater at Aspen Pharma leverer ut franske pakninger tilsvarende Imurel 50 mg filmdrasjerte tabletter. Forsyningen av utenlandske pakninger kan være begrenset. Vedtaket er gyldig til 01.01.2021.

Apoteket kan levere de franske pakningene uten søknad om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Legemiddelverket gir tillatelse til bruk av utenlandske pakninger, men har ikke innflytelse på forsyningen av disse pakningene.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Imurel 50 mg tabletter bør få informasjon om at de kan få franske pakninger med azatioprin 50 mg tabletter på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning tilsvarende azatioprin 50 mg tabletter.
 • Kontroller at legemidlet som gis pasienten stemmer overens med de utenlandske pakningene Legemiddelverket har godkjent for utlevering. Vær nøye med å påse at legemiddelform, styrke og dosering stemmer overens med legemiddelet pasienten har fått resept på.
 • Gi kunden en kopi av norsk pakningsvedlegg for Imurel ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med azatioprin 50 mg tabletter. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.
 • På grunn av mangel på Imurel 50 mg tabletter kan du bli tilbud utenlandske pakninger med azatioprin 50 mg tabletter, dersom de kan skaffes.
 • Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og virkning.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for  å få råd eller ny resept.

Refusjon

Legemiddelverket tillater at franske pakninger tilsvarende Imurel 50 mg filmdrasjerte tabletter kan leveres ut på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de franske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:
  • ICPC: -51, B82, B83 D94, D97, L88, L99, S99, U88.
  • ICD: D59, D69.3, K50, K51, K75.4, L10.0, M05, M06, M07, M08, M30, M31, M32, M33, M34, M35, M94.1, N00, N01, N03, N04, N05, Z94 .
 • TK.nummer: 0366.
 • Vedtaksdato: 27.02.2019.

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 01.01.2021.

Oppdatert: 29.09.2020

Publisert: 27.02.2019

​Fant du det du lette etter?