Imurel tabletter inneholder virkestoffet azatioprin. Azatioprin brukes som en immunsuppressiv antimetabolitt, enten alene eller, mer vanlig, i kombinasjon med andre legemidler (vanligvis kortikosteroider) og prosedyrer som påvirker immunresponsen.

Legemiddelverket har bestemt at apotek kan levere ut Imurel 50 mg tabletter, filmdrasjert i franske pakninger. Vedtaket er gyldig inntil norske pakninger med Imurel 50 mg tabletter, filmdrasjert igjen kan leveres, foreløpig satt til 31.11.2019.

Refusjon

Legemiddelverket godkjenner at franske pakninger med Imurel 50 mg tabletter, filmdrasjert kan leveres ut på blå resept. Ved refusjonsresepter må de uregistrerte pakningene ekspederes på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode: ICPC: -51, B82, B83 D94, D97, L88, L99, S99, U88 / ICD: D59, D69.3, K50, K51, K75.4, L10.0, M05, M06, M07, M08, M30, M31, M32, M33, M34, M35, M94.1, N00, N01, N03, N04, N05, Z94
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 27.02.2019

Legemiddelverkets vedtak om refusjon er gyldig til 01.02.2020

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Imurel 50 mg tabletter, filmdrasjert bør få informasjon om at de kan få franske pakninger på apoteket.

Råd til apotek

 • Det er viktig å unngå hamstring. Lever ut kun én pakning per kunde.
 • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får utenlandsk pakning med azatioprin.
 • Kontroller at legemidlet som gis pasienten stemmer overens med de utenlandske pakningene Legemiddelverket har godkjent for utlevering. Vær nøye med å påse at legemiddelform, styrke og dosering stemmer overens med legemiddelet pasienten har fått resept på.
 • Gi kunden en kopi av norsk pakningsvedlegg for Imurel ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Dersom Imurel 25 mg ekspederes forklar pasienten nøye forskjellen i styrke og dosering.

Råd til pasienter

 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.
 • På grunn av mangelen på Imurel 50 mg tabletter, filmdrasjert kan du bli tilbudt franske pakninger med azatioprin på apoteket.
​Fant du det du lette etter?