Indivina inneholder virkestoffene østradiolvalerat og medroksyprogesteronacetat og brukes til hormonsubstitusjonsbehandling (HRT) av symptomer på østrogenmangel hos kvinner med intakt uterus mer enn 3 år etter menopausen. Den brukes også som andrelinjebehandling ved osteoporoseprofylakse hos postmenopausale kvinner som har høy risiko for frakturer, og som ikke tåler andre legemidler godkjent for osteoporoseprofylakse eller der slike legemidler er kontraindisert.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket har bestemt at apotek kan levere ut utenlandske pakninger med østradiolvalerat/medroksyprogesteronacetat (styrker på 1 mg/5 mg og 2 mg/5 mg). Det kan være begrenset tilgang på utenlandske pakninger. Vedtaket er gyldig til 15.12.2020.

Legemiddelverket gir kun tillatelse til at utenlandske pakninger tas inn. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen til de utenlandske pakningene.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Apotek kan levere utenlandske pakninger uten at det foreligger søknad om godkjenningsfritak.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Indivina tabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med østradiolvalerat/medroksyprogesteronacetat på apoteket.
 • Alternativt legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med østradiolvalerat/medroksyprogesteronacetat tabletter.
 • Gi pasient en kopi av norsk pakningsvedlegg av Indivina ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med østradiolvalerat/medroksyprogesteronacetat Dette kan i meget sjeldne tilfeller gi risiko for allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Dersom utenlandske pakninger ikke lar seg skaffe må lege kontaktes for at pasienten eventuelt kan få andre medisiner eller behandling.

Råd til pasienter

 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.
 • På grunn av mangelen på Indivina tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med østradiolvalerat/medroksyprogesteronacetat tabletter dersom utenlandske pakninger er tilgjengelig.
 • Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og samme virkning.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et alternativt legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller en ny resept. 

Oppdatert: 14.10.2020

Publisert: 07.10.2019

​Fant du det du lette etter?