Isoptin Retard inneholder virkestoffet verapamil og er en kalsiumantagonist. Isoptin Retard brukes mot angina pectoris og hypertensjon.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater at apotek leverer ut utenlandske pakninger, tilsvarende til Isoptin Retard 120 mg depottabletter. Forsyningen av utenlandske pakninger kan være  begrenset. Vedtaket er gyldig til 01.11.2021.

Apoteket kan levere utenlandske pakninger uten søknad om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Isoptin Retard 120 mg depottabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med verapamil depottabletter på apoteket.
 • Tilsvarende  legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Isoptin Retard 120 mg depottabletter.
 • Gi pasienten en kopi av norsk pakningsvedlegg av Isoptin Retard ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med verapamil. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse  allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen  behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. 
 • På grunn av mangel på Isoptin Retard 120 mg depottabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med verapamil depottabletter dersom de kan skaffes. 
 • Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og virkning.
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende  legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Isoptin Retard 120 mg depottabletter som inneholder verapamil kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

Refusjonskode: 

  • ICPC: K74, K86, K87
  • ICD: I10, I11, I12, I13, I15, I20

TK.nummer: 0366.

Vedtaksdato: 27.07.2020

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 01.11.2021.

Oppdatert: 15.01.2021

Publisert: 27.07.2020

​Fant du det du lette etter?