​Forventet levering er utsatt til 05.05.2017. Isoptin 240 mg depottabletter skal nå være tilgjengelig.

Isoptin Retard depottabletter inneholder virkestoffet verapamilhydroklorid som brukes mot forskjellige former for hjertekrampe (angina pectoris) og mot høyt blodtrykk (hypertensjon).

Statens legemiddelverk har bestemt at apotek inntil videre kan levere ut verapamilhydroklorid depottabletter i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land. Det er ikke nødvendig å søke om spesielt godkjenningsfritak. Vedtaket er gyldig inntil det markedsførte preparatet igjen kan leveres, føreløpig forlenget til 01.06.2017.

Råd til leger

 • Pasienter som skal bruke Isoptin Retard depottabletter, bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket
 • Det kan ta noe tid før apotekene får inn utenlandske pakninger – legen bør eventuelt rådføre seg med apoteket

Råd til pasienter

 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek

Råd til apotek

 • Apotek som leverer ut utenlandske pakninger uten norsk pakningsvedlegg må være nøye med å informere kundene om hvorfor det utleveres en utenlandsk pakning
 • Apotekene bør kopiere et norsk pakningsvedlegg for Isoptin Retard depottabletter og gi det til kunden
 • Apoteket bør skrive at det er byttet legemiddel på apoteketiketten
 • Det kan være andre hjelpestoffer i depottablettene. Dette kan gi risiko for allergi. Apotekene må derfor være nøye med å informere kundene om dette

Refusjon

Helsedirektoratet godkjenner at depottabletter som inneholder verapamilhydroklorid kan utleveres på blå resept. Dette på grunn av leveringsproblemer av forhåndsgodkjent Isoptin Retard depottabletter "BGP Products". Apotekene må ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og § 3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal videre legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode: ICPC; K74, K86, K87
  ICD; I10, I11, I12, I13, I15, I20
  TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 30.11.2016

Det er en forutsetning for refusjon at behandlingen er gått inn i en langvarig fase og det er behov for langvarig behandling. I tillegg må legen vurdere om andre forhåndsgodkjente preparater kan benyttes.

Helsedirektoratets godkjenning er gyldig inntil det markedsførte preparatet igjen kan leveres, foreløpig forlenget til 01.06.2017.

Hva skjer videre?

Legemiddelverket vil oppdatere informasjonen ved behov.

​Fant du det du lette etter?