Kaleorid tabletter inneholder virkestoffet kaliumklorid. Tablettene brukes i behandlingen av hypokalemi og profylaktisk ved diuretikabehandling når tillegg av kaliumsparende diuretika ikke er indisert.  

Legemiddelverket har bestemt at apotek inntil videre kan levere ut Kaleorid 750 mg depottabletter i danske pakninger. Vedtaket er gyldig inntil norske pakninger med Kaleorid 750 mg depottabletter, igjen kan leveres, foreløpig satt 30.9.2018.

Råd til leger 
 • Pasienter som bruker Kaleorid 750 mg depottabletter bør få informasjon om at de kan få danske pakninger på apoteket 
 • Råd til apotek 
 • Det er viktig å unngå hamstring. Lever ut kun én pakning per kunde 
 • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får utenlandsk pakning med kaliumklorid.  
 • Gi kunden en kopi av norsk pakningsvedlegg for Kaleorid ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med kaliumklorid. Dette kan gi risiko for allergi. Vær derfor nøye med å informere kundene om dette.

 Råd til pasienter   
 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.
 • På grunn av mangelen på Kaleorid 750 mg depottabletter kan du bli tilbudt danske pakninger med kaliumklorid på apoteket.

Refusjon 
Legemiddelverket godkjenner at uregistrerte pakninger med kaliumklorid 750 mg depottabletter utleveres på blå resept. Dette på grunn av mangel på forhåndsgodkjent Kaleorid 750 mg depottabletter. Ved refusjonsresepter må apotekene ekspedere de uregistrerte pakningene på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro. 

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering: 
 • Refusjonskode: ICPC: -51, T99 / ICD: E87.6, Z94 
 • TK.nummer: 0366 
 • Vedtaksdato: 10.08.18

Det er en forutsetning for refusjon at behandlingen er gått inn i en langvarig fase og det er behov for langvarig behandling. I tillegg må legen vurdere om andre forhåndsgodkjente preparater kan benyttes.

Legemiddelverkets vedtak om refusjon er gyldig til norske pakninger med Kaleorid 750 mg depottabletter er tilgjengelige igjen, foreløpig satt til 30.09.2018. 
​Fant du det du lette etter?