​​​​​Sist oppdatert 02.09.2016 (utvidet vedtak).

Lanoxin (digoksin) er et digitalisglykosid som benyttes blant annet ved hjertesvikt, hjerteflimmer og andre hjerterytmeforstyrrelser med hurtig puls.

Det finnes ingen andre digitalisglykosider som injeksjonsvæske som er godkjent på det norske markedet.

Statens legemiddelverk har derfor bestemt at apotek inntil videre kan levere ut digoksin injeksjonsvæske i utenlandske pakninger. Det er ikke nødvendig å søke om spesielt godkjenningsfritak. Vedtaket er gyldig inntil det markedsførte preparatet igjen kan leveres, i første omgang satt til 31. august 2016. Vedtaket er per 02.09.2016 utvidet til 30.09.2016.

Refusjon

Helsedirektoratet godkjenner at uregistrert digoksin injeksjonsvæske kan utleveres på blå resept. Dette på grunn av leveringsproblemer av forhåndsgodkjent Lanoxin injeksjonsvæske 0,25 mg/ml «Aspen Pharma». Apotekene må ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og § 3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal videre legges inn ved registrering:

  • Refusjonskode: ICPC: K77, K78, K79, K80, K87. ICD: I11.0, I47, I48, I49, I50
  • TK.nummer: 0366
  • Vedtaksdato: 22.06.2016

Det er en forutsetning for refusjon at behandlingen er gått inn i en langvarig fase og det er behov for langvarig behandling. I tillegg må legen vurdere om andre forhåndsgodkjente preparater kan benyttes.

Helsedirektoratets godkjenning er gyldig inntil det markedsførte preparatet igjen kan leveres, foreløpig satt til 31.08.2016. Vedtaket er per 02.09.2016 utvidet til 30.09.2016.

Hva skjer videre?

Legemiddelverket vil oppdatere informasjonen ved behov.

​Fant du det du lette etter?