​Forventet levering er i slutten av desember 2016.

Leukeran er et cytostatikum som brukes til behandling av visse krefttyper som påvirker blodet og lymfesystemet hos mennesker.

Det finnes ingen direkte sammenlignbare alternativer på det norske markedet. Statens legemiddelverk har derfor bestemt at apotek kan levere ut klorambucil tabletter i utenlandske pakninger. Det er ikke nødvendig å søke om spesielt godkjenningsfritak. Dette vedtaket er gyldig inntil det markedsførte preparatet igjen kan leveres, i første omgang satt til 15. januar 2017.

Råd til leger

 • Pasienter som skal bruke Leukeran, bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.
 • Det kan ta noe tid før apotekene får inn utenlandske pakninger – legen bør eventuelt rådføre seg med apoteket.

Råd til pasienter

 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.

Råd til apotek

 • Apotek som leverer ut utenlandske pakninger uten norsk pakningsvedlegg, må være nøye
  med å informere kundene om hvorfor det utleveres en utenlandsk pakning.
 • Apotekene bør kopiere et norsk pakningsvedlegg for Leukeran og gi det til kunden.
 • Apoteket bør skrive at det er byttet legemiddel på apoteketiketten.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i tablettene. Dette kan gi risiko for allergi. Apotekene må derfor være nøye med å informere kundene om dette.

Refusjon

Helsedirektoratet godkjenner at uregistrerte tabletter som inneholder klorambucil kan utleveres på blå resept. Dette på grunn av leveringsproblemer av forhåndsgodkjent Leukeran «Aspen Pharma».

Apotekene må ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og § 3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal videre legges inn ved registrering:  

 • Refusjonskode:
  ICPC: B72, B73, B99
  ICD: C81, C82, C83, C84, C85, C91.1, D80, D81, D82, D83, D84
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 04.11.2016

Det er en forutsetning for refusjon at behandlingen er gått inn i en langvarig fase og det er behov for langvarig behandling. I tillegg må legen vurdere om andre forhåndsgodkjente preparater kan benyttes.

Helsedirektoratets godkjenning er gyldig inntil det markedsførte preparatet igjen kan leveres, per 04.11.2016 satt til 15.01.2017.  

Hva skjer videre?

Legemiddelverket vil oppdatere informasjonen ved behov.

​Fant du det du lette etter?