Forventet levering er:

 • Levaxin 25 mikrog, 100 mikrog, 150 mikrog, 175 mikrog og 200 mikrog: uke 2, 2018
 • Levaxin 50 mikrog og 75 mikrog: uke 3, 2018
 • Levaxin 125 mikrog: uke 4, 2018.

 Levaxin inneholder virkestoffet levotyroksin, som brukes ved lavt stoffskifte. Mangel på Levaxin vil ramme svært mange pasienter. Statens legemiddelverk anbefaler derfor at apotekene leverer ut kun én pakning per pasient, og samtidig ber pasienter vente med å hente ut tabletter om de har nok Levaxin til over mangelperioden.

For å dekke behovet for levotyroksin har Statens legemiddelverk bestemt at apotek inntil videre kan levere ut levotyroksin i styrkene 25 mikrog, 50 mikrog, 75 mikrog, 100 mikrog, 125 mikrog og 150 mikrog i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land. Det er ikke nødvendig å søke om spesielt godkjenningsfritak. Vedtaket er gyldig inntil det markedsførte preparatet igjen kan leveres, foreløpig satt til 28.02.2018.

Råd til leger

 • Det bør etter beste evne forsøkes å komme frem til riktig dose ved å benytte de styrkene som er tilgjengelige, eventuelt vurdere om pasienten kan gå over til Euthyrox i en periode (ikke direkte byttbare med Levaxin)
 • Pasienter som bruker Levaxin, bør få informasjon om at de kan få norske eller utenlandske alternativer på apoteket
 • Disse tiltakene kan føre til endret effekt og pasienter som får alternativer til Levaxin kan ha ekstra behov for kontroll av behandlingen
 • Det kan ta noe tid før apotekene får inn utenlandske pakninger – legen bør eventuelt rådføre seg med apoteket

Råd til apotek

 • Unngå hamstring ved å levere ut én pakning med Levaxin/levotyroksin per kunde, for å sikre at alle pasienter får nødvendig behandling
 • Pasienten bør henvises til legen sin for å få råd dersom man ikke kan komme frem til riktig dose ved å benytte styrkene som er tilgjengelige
 • Ved bytte til norsk eller utenlandsk alternativ, må legen kontaktes for å sørge for at pasientbehandlingen blir tilstrekkelig fulgt opp
 • Apotek som leverer ut utenlandske pakninger uten norsk pakningsvedlegg, må være nøye med å informere kundene om hvorfor det utleveres en utenlandsk pakning
 • Apotek bør skrive ut et norsk pakningsvedlegg for Levaxin og gi det til kunden ved utlevering av utenlandske pakninger
 • Apotekene bør påføre etiketten at det er byttet legemiddel
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske tablettene. Dette kan gi risiko for allergi. Apotek må derfor være nøye med å informere kundene om dette

Råd til pasienter

 • Har du nettopp hentet Levaxin og har nok til mangelperioden er over, er det fint om du venter med å hente ny pakning
 • Får du et norsk eller utenlandsk alternativ, kan det være du trenger ekstra oppfølging hos legen i perioden du bruker denne
 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek

Refusjon

Helsedirektoratet godkjenner at uregistrerte tabletter som inneholder levotyroksin kan utleveres på blå resept. Dette på grunn av mangel på forhåndsgodkjent Levaxin. Apotekene må ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal videre legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode: ICPC: A87, T86, T99. ICD: E03, E23, E89.0
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 05.12.2017

Det er en forutsetning for refusjon at behandlingen er gått inn i en langvarig fase og det er behov for langvarig behandling. I tillegg må legen vurdere om andre forhåndsgodkjente preparater kan benyttes.

Helsedirektoratets godkjenning er gyldig inntil det markedsførte preparatet igjen kan leveres, foreløpig satt til 28.02.2018.

​Fant du det du lette etter?