Levaxin inneholder virkestoffet levotyroksin, som brukes ved lavt stoffskifte. Mangelen på Levaxin rammet svært mange pasienter.

For å dekke behovet for levotyroksin bestemte Legemiddelverket at apotek kunne levere ut levotyroksin i alle styrker i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land. Det var ikke nødvendig å søke om spesielt godkjenningsfritak. Vedtaket er fortsatt gyldig inntil 31.07.2018.

Råd som ble gitt til leger

 • Førstevalg er å komme frem til riktig levotyroksindose ved å benytte tilgjengelige styrker av Levaxin  
 • Om ikke Levaxin kan skaffes, må det vurderes om pasienten kan bruke norsk (Euthyrox) eller utenlandsk alternativ frem til Levaxin er tilgjengelig igjen
 • Alternative preparater er ikke direkte byttbare med Levaxin, men kortvarig behandling med alternativ i korrekt dose vil ikke påvirke stoffskiftet nevneverdig
 • Kontroll av stoffskiftet anbefales likevel i de tilfeller pasienten har brukt opp en 100-pakning (3 måneder) med alternativt preparat før pasienten går over til Levaxin igjen
 • Ved permanent bytte fra Levaxin til alternativt preparat bør det tas blodprøve for måling av TSH/FT4 etter 2 og 4 måneder for å finjustere dosen på det nye preparatet
 • Pasienter som bruker Levaxin, bør få informasjon om at de kan få norske eller utenlandske alternativer på apoteket
 • Det kan ta noe tid før apotekene får inn utenlandske pakninger – legen bør eventuelt rådføre seg med apoteket

Råd som ble gitt til apotek

 • Unngå hamstring ved å levere ut én pakning med Levaxin/levotyroksin per kunde, for å sikre at alle pasienter får nødvendig behandling
 • Pasienten bør henvises til legen sin for å få råd dersom man ikke kan komme frem til riktig dose ved å benytte styrkene som er tilgjengelige
 • Apotek som leverer ut alternativer til Levaxin behøver ikke å konferere med lege dersom det er et kortvarig bytte (inntil 3 måneder)
 • Apotek bør oppfordre pasienten om å ta kontakt med legen dersom alternativ til Levaxin gir endret effekt
 • Apotek som leverer ut utenlandske pakninger uten norsk pakningsvedlegg, må være nøye med å informere kundene om hvorfor det utleveres en utenlandsk pakning
 • Apotek bør skrive ut et norsk pakningsvedlegg for Levaxin og gi det til kunden ved utlevering av utenlandske pakninger
 • Apotekene bør påføre etiketten at det er byttet legemiddel
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske tablettene. Dette kan i svært sjeldne tilfeller gi risiko for allergi. Apotek må derfor være nøye med å informere kundene om dette

Råd som ble gitt til pasienter

 • Har du nettopp hentet Levaxin og har nok til mangelperioden er over, er det fint om du venter med å hente ny pakning
 • Det kan være du får et norsk eller utenlandsk alternativ til Levaxin i perioden det er mangel
 • Ta kontakt med lege dersom du opplever endret effekt av alternativet til Levaxin
 • Væ​r nøye med å følge rådene fra lege og apotek

Refusjon

Helsedirektoratet godkjenner at uregistrerte tabletter som inneholder levotyroksin kan utleveres på blå resept. Dette på grunn av mangel på forhåndsgodkjent Levaxin. Apotekene må ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal videre legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode: ICPC: A87, T86, T99. ICD: E03, E23, E89.0
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 05.12.2017

Det er en forutsetning for refusjon at behandlingen er gått inn i en langvarig fase og det er behov for langvarig behandling. I tillegg må legen vurdere om andre forhåndsgodkjente preparater kan benyttes.

Helsedirektoratets godkjenning er gyldig inntil det markedsførte preparatet igjen kan leveres, foreløpig satt til 31.07.2018.

Oppdatert: 22.05.2018

Publisert: 05.12.2017

​Fant du det du lette etter?