​Liothyronin inneholder virkestoffet liotyronin og brukes til behandling av alle former for hypotyreose (lavt stoffskifte) hos barn og voksne.

Legemidler som  kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater at apotek leverer ut Thybon 20 mikrogram tabletter uten søknad om godkjenningsfritak. Forsyningen av Thybon kan være begrenset. Vedtaket er gyldig til 01.06.2020.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Liothyronin bør få informasjon om at de kan få uregistrerte pakninger på apoteket.
 • Saltformen i Thybon er en annen enn for Liothyronin. Det er også andre hjelpestoffer i tablettene. Bytte kan føre til endret effekt, og legen må vurdere om det er behov for ekstra kontroll.

Råd til apotek

 • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får uregistrert pakning med Thybon tabletter.
 • Apotekene bør skrive ut et norsk pakningsvedlegg og gi det til kunden ved utlevering.
 • Apotekene bør påføre etiketten at det er byttet legemiddel.
 • Det er andre hjelpestoffer i Thybon. Dette kan gi risiko for allergi. Vær derfor nøye med å informere kundene om dette.

Råd til pasienter

 • På grunn av mangelen på Liothyronin tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med Thybon tabletter på apoteket.
 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.

Refusjon

Legemiddelverket godkjenner at uregistrerte pakninger med Thybon tabletter kan utleveres på blå resept. Dette på grunn av mangel på forhåndsgodkjent Liothyronin. Ved refusjonsresepter må apotekene ekspedere de uregistrerte pakningene på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal videre legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode: ICPC: A87, T86, T99. ICD: E03, E23, E89.0
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 27.08.2018

Legemiddelverkets godkjenning er gyldig til 01.06.2020.

Oppdatert: 27.03.2020

Publisert: 27.08.2018

​Fant du det du lette etter?