​​​​​​Liothyronin inneholder virkestoffet liotyronin og brukes til behandling av alle former for hypotyreose (lavt stoffskifte) hos barn og voksne.

Legemidler som  kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater apotek å levere ut Thybon 20 mikrogram tabletter 100 stk. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 01.09.2022.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Liothyronin tabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med liotyronin på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.
 • Apotekene har fått tillatelse av Legemiddelverket til å levere ut Thybon uten å kontakte legen. Saltformen i Thybon er en annen enn i Liothyronin. Det er også andre hjelpestoffer i tablettene. Bytte kan føre til endret effekt, og legen må vurdere om det er behov for ekstra kontroll.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får uregistrert pakning med Thybon tabletter.
 • Gi pasienten en kopi av norsk pakningsvedlegg av Liothyronin ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det er andre hjelpestoffer i Thybon. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.
 • På grunn av mangel på Liothyronin tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med Thybon tabletter på apoteket.
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

Legemiddelverket tillater at uregistrerte pakninger med Thybon tabletter som inneholder liotyronin kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de uregistrerte pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:
  • ICPC: A87, T86, T99.
  • ICD: E03, E23, E89.0
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 18.01.2021

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 01.09.2022.

Oppdatert: 11.05.2022

Publisert: 27.08.2018

​Fant du det du lette etter?