​Loperamid inneholder virkestoffet loperamidhydroklorid og er indisert til symptomatisk behandling av akutte og kroniske diarétilstander av ulike årsaker. 

Leveringssituasjon

 • Ny forsyning av Loperamid 2 mg, 40 kapsler, ventes tilgjengelig 27.12.2019.
 • Ny forsyning av Loperamid 2 mg, 100 kapsler, ventes tilgjengelig 31.01.2020.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket har bestemt at apotek har tillatelse til å levere ut kapsler /tabletter med loperamid 2 mg i utenlandske pakninger fra EU/EØS-land. Det kan være begrenset tilgang på utenlandske pakninger. Vedtaket er gyldig inntil norske pakninger med loperamid kan leveres igjen, foreløpig satt til 01.02.2020.

Legemiddelverket gir kun tillatelse til at utenlandske pakninger tas inn. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen til de utenlandske pakningene. Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker loperamid 2 mg kapsler bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med loperamid 2 mg på apoteket.
 • Alternativt legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.
 • Apotekene kan få tillatelse av Legemiddelverket til å bytte til et tilsvarende legemiddel med samme virkestoff uten å kontakte legen.

Råd til apotek

 • Vær nøye med å informere pasientene om hvorfor de får utenlandsk pakning med Loperamid 2 mg kapsler/ tabletter.
 • Gi pasienten en kopi av norsk pakningsvedlegg av Loperamid ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med Loperamid 2 mg kapsler /tabletter. Dette kan i meget sjeldne tilfeller gi risiko for allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Dersom utenlandske pakninger ikke lar seg skaffe må lege kontaktes for at pasienten eventuelt kan få andre medisiner eller behandling. 

Råd til pasienter

 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.
 • På grunn av mangel på Loperamid 2 mg kapsler kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med loperamid 2 mg kapsler/ tabletter, dersom utenlandske pakninger er tilgjengelig.
 • Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og samme virkning.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et alternativt legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller en ny resept.

Refusjon

Statens legemiddelverk godkjenner at utenlandske pakninger med loperamid 2 mg kapsler/ tabletter tilsvarende reseptpliktige pakninger kan utleveres på blå resept. Ved refusjonsresepter må apotekene ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal videre legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:
  • ICPC: -53, -90, B99, D93, D99, T99.
  • ICD: -53, -90, D80, D81, D82, D83, D84, E84, K58.0, K90, K91.2.
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 19.08.2019
Legemiddelverkets godkjenning er gyldig til 01.02.2020.

Oppdatert: 05.11.2019

Publisert: 19.08.2019

​Fant du det du lette etter?