Mestinon inneholder virkestoffet pyridostigminbromid som brukes i behandling av myastenia gravis som gir økt trettbarhet og svakhet i musklene og ved nedsatt eller opphevet tarmfunksjon.  

Legemidler som kan brukes istedet

Legemiddelverket tillater at apotek leverer ut pyridostigminbromid i utenlandske pakninger, tilsvarende Mestinon 60 mg filmdrasjerte tabletter, 150 stk., fra EU/EØS-land. Forsyningen av utenlandske pakninger kan være begrenset. Vedtaket er gyldig til 01.07.2020.

Apoteket kan levere utenlandske pakninger uten søknad om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr. 

Råd til leger:

 • Pasienter som bruker Mestinon 60 mg filmdrasjerte tabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med 60 mg pyridostigminbromid tabletter på apoteket.
 • Utenlandske pakninger vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek:

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med pyridostigminbromid tabletter.
 • Gi pasienten en kopi av norsk pakningsvedlegg for Mestinon ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med pyridostigminbromid. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter:

 • Følg rådene fra lege og apotek.
 • Ta kontakt med lege eller apotek hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.
 • På grunn av mangel på Mestinon 60 mg filmdrasjerte tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med pyridostigminbromid tabletter.
 • Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og virkning.
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Mestinon 60 mg filmdrasjerte tabletter som inneholder pyridostigminbromid kan utleveres på blå resept.  Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a i FarmaPro.
Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:
  o ICPC: N99
  o ICD: G70.0
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 06.04.2020

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 01.07.2020.

Oppdatert: 07.04.2020

Publisert: 07.04.2020

​Fant du det du lette etter?