​Metex brukes ved behandling av revmatoid artritt, juvenil idiopatisk artritt, psoriasis og Crohns sykdom. Legemiddelverket gir derfor Medac tillatelse til å levere danske pakninger med Metex injeksjonsvæske i ferdigfylt penn på det norske markedet.

Metex 20 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn (varenummer 195855) er pakningsstørrelse 6 x 20 mg/0,4 ml. De danske pakningene kan ha andre pakningsstørrelser, som 4 x 20 mg/0,4 ml eller 1 x 20 mg/0,4 ml.
Vedtaket er gyldig til 30.04.2019.

Refusjon

Legemiddelverket godkjenner at danske pakninger med 20 mg Metex injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn kan utleveres på blå resept. Dette på grunn av mangel på forhåndsgodkjent Metex 20 mg. Ved refusjonsresepter må apotekene ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal videre legges inn ved registrering:
Refusjonskode:

  • ICPC: B99, D94, L88, L99, S91
  • ICD: D80, D81, D82, D83, D84, K50, L40, M05, M06, M07, M08, M13.0, M30, M31, M32, M33, M34, M35, M45, M46.1, M46.8, M94.1
  • TK.nummer: 0366
  • Vedtaksdato: 06.03.2019

Legemiddelverkets godkjenning er gyldig til 30.04.2019.

Råd til leger

Pasienter som bruker Metex 20 mg injeksjonsvæske i ferdigfylt penn bør få informasjon om at de kan få danske pakninger på apoteket, som kan være en annen pakningsstørrelse enn den normale 6 x 20 mg/0,4 ml. Hver ferdigfylte penn er uansett tilsvarende én ferdigfylt penn som i de vanlige norske pakningene. Dersom danske pakninger ikke lar seg skaffe må pasienten eventuelt få andre medisiner eller behandling.

Råd til apotek

  • Kontroller at legemidlet som gis pasienten stemmer overens med de danske pakningene Legemiddelverket har godkjent for utlevering.
  • Vær nøye med å påse at legemiddelform, styrke og dosering stemmer overens med legemiddelet pasienten har fått resept på.
  • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får dansk pakning med Metex 20 mg injeksjonsvæske i ferdigfylt penn.
  • Apotekene bør skrive ut et norsk pakningsvedlegg for Metex 20 mg injeksjonsvæske i ferdigfylt penn og gi det til kunden ved utlevering av utenlandsk pakning.
  • Ta kontakt med forskrivende lege for å finne et alternativ dersom Metex 20 mg injeksjonsvæske i ferdigfylt penn i norske eller danske pakninger ikke kan skaffes.

Råd til pasienter

På grunn av mangelen på Metex 20 mg injeksjonsvæske i ferdigfylt penn tabletter kan du bli tilbudt danske pakninger med Metex injeksjonsvæske. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.

​Fant du det du lette etter?