​Metformin "Karo Pharma" inneholder virkestoffet metformin og brukes til behandling av diabetes mellitus type 2, spesielt hos pasienter med overvekt når adekvat kostregulering og fysisk aktivitet alene ikke gir tilstrekkelig glykemisk kontroll.

Leveringsstatus Metformin "Karo Pharma"

 • Ny forsyning av Metformin 500 mg, 100 tabletter, ventes 15.01.2020.
 • Ny forsyning av Metformin 500 mg, 400 tabletter, ventes 26.02.2020.
 • Ny forsyning av Metformin 850 mg, 100 tabletter, ventes 15.01.2020.
 • Ny forsyning av Metformin 1000 mg, 60 tabletter, ventes 26.02.2020.
 • Ny forsyning av Metformin 1000 mg, 180 tabletter, ventes 04.03.2020.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket har bestemt at apotek har tillatelse til å levere ut tabletter med virkestoffet metformin 500 mg, 850 mg og 1000 mg i utenlandske pakninger fra EU/EØS-land. Det kan være begrenset tilgang på utenlandske pakninger. Vedtaket er gyldig til 01.03.2020.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Metformin "Karo Pharma" 500 mg, 850 mg eller 1000 mg tabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med virkestoffet metformin tabletter på apoteket.
 • Alternativt legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Apotek oppfordres til å sjekke tidligere utlevering før ny pakke med virkestoffet metformin eksepederes. Dette for å unngå hamstring. 
 • Pasienter som bruker virkestoffet metformin 500 mg tabletter kan få utlevert virkestoffet metformin  1000 mg tabletter (med delestrek) uten å kontakte rekvirent.
 • Ved utlevering av andre styrker bør pasienten gjøres oppmerksom på dosering.
 • Dersom det ikke finnes andre styrker eller pakningsstørrelser med Metformin "Karo Pharma" tabletter kan apotekene utlevere utenlandske pakninger med virkestoffet metformin 500 mg, 850 mg eller metformin 1000 mg tabletter.
 • Vær nøye med å informere pasientene om hvorfor de får utenlandsk pakning med virkestoffet metformin 500 mg, 850 mg eller 1000 mg tabletter.
 • Gi pasienten en kopi av norsk pakningsvedlegg for Metformin ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med metformin tabletter. Dette kan i meget sjeldne tilfeller gi risiko for allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Dersom utenlandske pakninger ikke lar seg skaffe må lege kontaktes for at pasienten eventuelt kan få andre medisiner eller behandling.

Råd til pasienter

 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.
 • Apotekene kan tilby deg andre styrker eller pakningsstørrelser med virkestoffet metformin, uten å kontakte din rekvirent.
 • Vær oppmerksom på dosering ved bytte til andre tilgjengelige styrker med metformin 500 mg, 850 mg eller 1000 mg tabletter.
 • Dersom det ikke finnes andre styrker eller pakningsstørrelser med metformin tabletter kan apotekene tilby deg utenlandske pakninger med virkestoffet metformin 500 mg, 850 mg eller metformin 1000 mg tabletter, dersom utenlandske pakninger er tilgjengelig.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et alternativt legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller en ny resept.

Refusjon

Statens legemiddelverk godkjenner at utenlandske pakninger med metformin 500 mg, 850 mg og 1000 mg tabletter kan utleveres på blå resept. Ved refusjonsresepter må apotekene ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.

 • Refusjonskode:
   • ICPC: T90
   • ICD: E11, E13, E14
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 15.07.2019

Legemiddelverkets godkjenning er gyldig til 01.03.2020.

​Fant du det du lette etter?