I 2018 var det om lag 122 000 pasienter som fikk metformin på resept. Legemiddelverket frykter at et betydelig antall pasienter ikke vil få behandling da flere apotek er tomme for metformin. Legemiddelverket har derfor gitt utvidet adgang til at det kan forskrives andre legemidler mot diabetes type 2. Dette er et nødtiltak som er begrenset til én utlevering før pasienten settes tilbake til tidligere behandling.

For å redusere problemet mest mulig samarbeider Legemiddelverket tett med grossister og produsenter for å skaffe metformin til Norge.

Råd til leger

 • Tilgangen til metformin er begrenset. Vær forberedt på at pasienter eller apotek tar kontakt dersom metformin ikke kan skaffes.
 • Legemiddelverket gir tillatelse til å skrive ut andre legemidler mot type 2 diabetes dersom pasienten ikke får hentet ut metformin. Det gis unntak fra vilkår 225, 232 og 233 i blåreseptordningen for én utlevering i mangelperioden.
 • Legen bør vurdere behovet for annen behandling. Dersom pasienten skal få annen behandling må den tilpasses den enkelte pasient. Legene oppfordres til å følge Nasjonale retningslinjer for behandling av diabetes type 2.
 • Vær nøye med å informere om mulige bivirkninger, spesielt faren for lavt blodsukker dersom pasienten får et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Dersom apoteket ikke kan skaffe metformin skal rekvirent kontaktes for alternativ behandling.
 • Tilgangen til metformin er begrenset. Utvidet adgang til å bruke andre diabetes type 2 legemidler gjelder dersom pasienten ikke får metformin på apoteket og er begrenset til én gangs ekspedering.
 • Vær nøye med å informere pasientene, slik at behandlingen ikke avbrytes.

Råd til pasienter

 • Det er mangel på metformin. Legemiddelverket har gitt legene utvidet adgang til å skrive ut andre legemidler til deg dersom du ikke får metformin. I så fall må du eller apoteket ta kontakt med legen for å få en ny resept.  
 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek. Vær spesielt oppmerksom på faren for lavt blodsukker dersom du må bytte legemiddel.

Unntak fra refusjonsvilkår

 • Dersom apoteket har utenlandske pakninger med metformin, må apotekene ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.

Refusjonskode:

  • ICPC: T90
  • ICD: E11, E13, E14
  • TK.nummer: 0366
  • Vedtaksdato: 15.07.2019

Legemiddelverkets godkjenning er gyldig til 01.12.2019.

 • Dersom apotek ikke klarer å levere metformin, kan legen forskrive andre diabetes type 2 legemidler selv om vilkår 225, 232 og 233 ikke er oppfylt. Unntaket er begrenset til én ekspedisjon. For ekspedering av andre diabetes 2 legemidler, registreres disse under §3a i Farmapro, se informasjonen over.
​Fant du det du lette etter?