​Metoprolol brukes ved høyt blodtrykk, hjertekrampe (angina pectoris), rytmeforstyrrelser i hjertet, og for å beskytte hjertet etter akutt hjerteinfarkt. Metoprolol kan også brukes til å forebygge migreneanfall og ved økt skjoldbruskkjertelfunksjon.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket har bestemt at apotek har tillatelse til å levere ut metoprolol tabletter i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land. Vedtaket er gyldig inntil norske pakninger er tilbake, foreløpig satt til 01.12.2020.

Råd til leger

 • Legen må vurdere om pasienten skal bytte til metoprolol depottabletter hvis mulig.
 • Pasienter som bruker metoprolol tabletter, bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.

Råd til apotek

 • Kontroller at legemidlet som gis pasienten stemmer overens med de utenlandske pakningene Legemiddelverket har godkjent for utlevering. Dette gjelder særlig legemiddelform, styrke og dosering, som skal stemme overens med legemidlet det er mangel på.
 • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får utenlandsk pakning med metoprolol tabletter.
 • Kunden må informeres dersom det har blitt gjort et bytte fra tabletter til depottabletter.
 • Apoteket bør skrive ut et norsk pakningsvedlegg for Metoprolol Mylan.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske tablettene. Dette kan gi risiko for allergi. Vær derfor nøye med å informere kundene om dette.

Råd til pasienter

 • På grunn av mangelen på Metoprolol Mylan tabletter, kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med metoprolol tabletter på apoteket.
 • Ta kontakt med legen din for å få en vurdering av annen behandling.
 • Vær nøye med å følge råd fra lege og apotek.

Refusjon

Legemiddelverket godkjenner at uregistrerte tabletter med metoprolol 50 mg kan utleveres på blå resept. Dette på grunn av mangel på forhåndsgodkjent Metoprolol Mylan. Ved refusjonsresepter må apoteket ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og § 3a i FarmaPro. 

Følgende opplysninger legges inn ved registrering:

 • Refusjonskoder:
  ICPC: -22,-51, K74, K75, K78, K79, K80, K86, K87, N89.
  ICD: -22, G43, I10, I11, I12, I13, I15, I20, I21, I22, I47, I48, I49, Z94
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 05.11.2018

Legemiddelverkets godkjenning er gyldig til 01.12.2020.

Oppdatert: 08.05.2020

Publisert: 05.11.2018

​Fant du det du lette etter?